Inbjudan till årsmöte 2022

Artilleri- och luftvärnsklubben inbjuder medlemmarna till fysiskt årsmöte. Som reservalternativ kommer ett digitalt genomförande av årsmötet att förberedas i det fall läget inte medger att genomföra årsmötet fysiskt.

 

Tid
Torsdag 2022-02-17 kl 16.00, samling vid vakten Tre Vapen 15.45.

Plats
Tre Vapen, Banérgatan 62, Mount Everest, ingång C

Program
16.00-17.15 Årsmöte
17.15-18.30 Föredrag (innehåll inte klart)
18.30 Middag, Vingen

Anmälan
Senast 2022-02-10 med e-post till lars.morrby@fmv.se alternativt mobiltelefon 070-217 0216. Av anmälan skall framgå om ni deltar på middagen samt fullständigt namn och födelsedata (för inpassering). Kostnad för middagen 150 kr.

Mer information kommer att annonseras på www.artlvklubben samt Artilleri- och luftvärnsklubbens facebook-sida i början på januari.

Beslut om årsmötet genomförs på plats eller digitalt fattas före 21-02-03.

  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt

Bli en av oss

Bli medlem idag