Artilleri och Luftvärnstidsskrift

Artilleri och Luftvärnstidskrift

Artilleri och Luftvärnstidskriften ägs och ges ut av Artilleri- och Luftvärnsklubben.

  • Redaktör och ansvarig utgivare är Stefan Bratt.
  • Tidskriften ges ut fyra gånger per år.
  • Medlemmar i Artilleriklubben erhåller tidskriften utan kostnad.
Artilleri och Luftvärnstidskrift

Redaktör: Stefan Bratt

Stefan Bratt valdes in i styrelsen som redaktör 2006. Stefan arbetar som senior kommunikatör vid Trafikverket i Borlänge.

Artilleri-Tidskrift, c/o Stefan Bratt
Lokförargränd 12, 775 51 Krylbo

E-post: stefan.bratt@artlvklubben.se

Artilleri och Luftvärnstidskrift

Biträdande redaktör: Joakim Lewin

Joakim Lewin arbetar vid FMV, som enhetschef inom avdelningen Armémateriel

E-post: joakim.lewin@artlvklubben.se

  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt

Bli en av oss

Bli medlem idag