September 27, 2021

Artilleri-Tidskrift

  • Artilleri-Tidskrift ägs och ges ut av Artilleri- och Luftvärnsklubben.
  • Redaktör och ansvarig utgivare är Stefan Bratt.
  • Tidskriften ges ut fyra gånger per år.
  • Medlemmar i Artilleriklubben erhåller tidskriften utan kostnad.

Stefan Bratt

Redaktör: Stefan Bratt

Stefan Bratt valdes in i styrelsen som redaktör 2006. Stefan är informatör på Trafikverket i Borlänge.

Artilleri-Tidskrift, c/o Stefan Bratt
Lokförargränd 12, 775 51 Krylbo

E-post: [email protected]

Joakim Lewin

Biträdande redaktör: Joakim Lewin

Joakim Lewin arbetar vid FMV

E-post: [email protected]

Comments are closed.