October 20, 2021

Inbjudan till årsmöte 2021

jan 13, 2021

Artilleri- och luftvärnsklubben inbjuder medlemmarna till årsmöte. Beroende på rådande läge kommer årsmötet 2021 att genomföras digitalt och via telefon. TidOnsdag 2021-02-17 kl. 16.00 till ca. 18.00 GenomförandeÅrsmötet kommer genomföras över Microsoft Teams och telefon. Handlingar och underlag kommer att skickas via e-post till de som deltar via telefon, om så önskas. Program16.00-17.00 Årsmöte17.00 Information Artilleri- och Luftvärnsklubben 150 årVad händer inom luftvärnsområdet18.00 Vad händer inom artilleri-området AnmälanSenast 2021-02-13 med e-post till [email protected] alternativt mobiltelefon 070-217 0216. Av anmälan skall framgå om ni deltar via Microsoft Teams eller telefon. De som deltar via telefon skall anmäla e-post adress om de önskar få…

Höstmöte Boden

sep 30, 2020

På grund av den pågående Coronapandemin är årets medlemsmöte i Boden inställt.

Artilleri-Tidskrift nr 3 2020

sep 29, 2020

Det går som tåget – i alla fall för Nordens enda ammunitionsgjuteri i Karlskoga. Idag ägs ammunitionsgjuteriet av norska Nammo och produktionen närmar sig de stora volymer som noterades i samband med att förre ägaren Bofors levererade sin stora Indienorder. Mer om gjuteriets verksamhet (på bilden ser du nyligen fyllda 40 mm granater) kan du läsa i kommande nummer av Artilleri & Luftvärn. Läs också om att Sverige efter lång betänketid nu bestämt sig för att köpa ett mindre antal av Saab Dynamics nya version av robot 70 samt uppgradera robotsystem 23 Bamse. Kommande nummer innehåller även en beskrivning om…

Klubbmöte Stockholm

sep 28, 2020

På grund av den pågående Coronapandemin är årets medlemsmöte i Stockholm inställt.

Gemensamt seminarium inställt

mar 9, 2020

På grund av den pågående Coronapandemin som just nu grasserar i landet ställs det gemensamma seminariet in. Nytt datum för seminariet håller på att diskuteras. Möjligen blir det ett nytt försök hösten 2020. Mer information om vad som händer med seminariet i kommande nummer av Artilleri & Luftvärn.

Inbjudan till årsmöte 2020

jan 14, 2020

Artilleri- och luftvärnsklubben inbjuder medlemmarna till årsmöte. Tid: Onsdag 2020-02-19 kl 16.00, samling vid vakten Tre Vapen 15.45. Plats: Tre Vapen Banérgatan 62, Filmsal C, ingång C, en trappa ned. Program 16.00-17.15 Årsmöte 17.15-18.30 Föredrag kommer att ske om framtidens ammunition samt vilka möljigheter och förmågor som styrd ammunition kan bidra med. 18.30 Middag (enklare) Vingen Huvudtalare under årsmötet är brigadgeneral Mikael Frisell som är chef för avdelningen armémateriel inom FMV. Frisell kommer att ge sin syn på hur FMV arbetar med att hantera den markant ökande mängden av materialanskaffningar från Försvarsmakten. Årsmötet gästas också av Björn Andersson, representant i…

Replik om hur indirekt eld bör användas i modern strid

dec 12, 2017

Taktikläraren, kapten Peter Öhmans debattartikel om behovet av indirekt eld och dess numerär i Artilleri & Luftvärn nr 2 2017 har fått ett antal av föreningens medlemmar att starta datorn och skriva en replik. Av utrymmesskäl är replikerna nedkortade i tidskriften men här på webbsidan hittar du fullständiga svar. Pensionerade majoren Ulf Weinsjö från dåvarande Wendes Artilleriregemente (A3) i Kristianstad har bland annat en bakgrund som bataljonschef för 8:e pansarhaubitsbataljonen ingående i P 2:s pansarbrigad PB 8. Under åren 1981-83 var han chef för artilleriets truppslagsskola för kompaniofficerare. Han skriver: ”Artilleribekämpning är en integrerad del av stridsförloppet. Artilleriets möjligheter att…

Eldledaren i fält

apr 8, 2016

Pensionerade överstelöjtnanten Lave Malmgren med många års erfarenhet som bland annat lärare vid ArtSS och Artilleri- och Ingenjörhögskolan (AIHS) och inte minst redaktör för dåvarande Artilleri-Tidskrift, har återigen fattat pennan. Denna gång inte bara för att sprida kunskap om artilleriets metoder utan också för att ge perspektiv på hur det hade kunnat vara om de skulle behöva tillämpas i strid. Läs Laves berättelse här genom att klicka på länken nedan. Eldledaren i fält

Den första serieordern på 9 000 Bonusgranater till Sverige och Frankrike undertecknades i samband med försvarsmaterielmässan Eurosatory i juni år 2000. Svensk representant var dåvarande chefen för armémateriel inom FMV, överste 1. Stig Schyldt.

Bonus skulle erövra artillerivärlden

maj 1, 2015

Den första serieordern på 9 000 Bonusgranater till Sverige och Frankrike undertecknades i samband med försvarsmaterielmässan Eurosatory i juni år 2000. Svensk representant var dåvarande chefen för armémateriel inom FMV, överste 1. Stig Schyldt. Bonus skulle erövra artillerivärlden Bonus är en intelligent artillerigranat som många inom artilleriskrået hört talas om men fån har sett den skjutas. Men, hur gick det till när Bonus blev verklighet. En som vet detta är förre artilleriofficeren Peter Dahlström. Han har varit djupt involverad i arbetet med att marknadsföra Bonus i egenskap av affärsområdesansvarig för leverantören Bofors, idag BAE Systems Bofors. Artilleri- och Luftvärnsklubben har fått…

Historisk skarpskjutning för Hemvärnet

apr 23, 2015

Klockan var 19.32 lördagen den 11 april när det small på Falu skjutfält. Historia skrevs för det svenska hemvärnet då två granatkastarpjäser avfyrade varsin salva med spränggranat 86Z. Därmed hade hemvärnets försökpluton genomfört sitt elddop med skarp ammunition. – Nu har vi visat skeptikerna att de hade fel. Många har framfört sin avoga inställning att vi inte skulle kunna klara av att utbilda och genomföra skarpskjutning med försöksförbandet på så kort tid som stått till vårt förfogande. Nu vet vi – vi kan skjuta genomföra en skarpskjutning efter mindre än tre veckors sammanlagd utbildning. Plutonen genomförde dessutom skjutningen mycket bra….