Artilleri- och Luftvärnsklubben

Frågor & svar

Frågor & svar

Hur kommer jag åt de gamla artiklarna?

De gamla artiklarna (från början av 2000-talet) kan du hitta under fliken Arkiv på denna sida. Det finns också en kortare förteckning (pdf-fil) över äldre artiklar från 1800-talet som tagits fram av den förre redaktören Lave Malmgren.

Vad kostar det att bli medlem?

Ett medlemsskap är ettårigt och kostar för närvarande 125 kronor. För detta får du en prenumeration av Artilleri- och Luftvärnstidskrift, delta i föreningens möten samt inte minst ett mycket intressant och kompetent nätverk av medlemmar med mångårig erfarenhet och kunskap inom artilleri- och luftvärnsområdet. Medlemsskapet är öppet för alla med intresse för klubbens kärnområden. Det finns inget krav om anställning inom Försvarsmakten eller andra försvarsrelaterade företag/organisationer.

Vilka aktiviteter arrangerar föreningen?

Artilleri- och luftvärnsklubbens ambition är att årligen arrangera möten på tre orter; Halmstad, Boden och Stockholm. Dessa möten brukar företrädesvis genomföras under senhöst/vinter. Till detta kommer ett årsmöte som kombineras med ett eller flera föredrag om aktuella ämnen. Sedan ett antal år har också föreningen tillsammans med Pansarvärnsföreningen och Granatkastarteknisk Förening arrangerat ett gemensamt seminarium. Detta genomförs under våren.

Fråga att utveckla

Här kommer ett svar

  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt

Bli en av oss

Bli medlem idag