February 24, 2020

Överlämning Archer

Första Archerpjäsen överlämnad

sep 23, 2013

I dag, mån 23 september, överlämnades de första av den nya artilleripjäsen Archer till FMV. Den första leveransen utgörs av utbildningspjäser som kommer nyttjas av Artilleriregementet i syfte att bygga upp kompetens och förmåga under hösten 2013 och den kommande våren. Äntligen får Sveriges enda artilleriregemente åter sin huvudbeväpning, och denna gång i form av en av världens bästa artilleripjäser.      

Robotsystem98

Högaktuell debatt

maj 8, 2013

Högaktuell debatt Luftvärn – en efterfrågad förmåga Få av Artilleri & Luftvärns läsare har väl lyckats undgå senaste tidens försvarsdebatt. En debatt som påbörjades med ÖB:s uttalande i Svenska Dagbladet vid nyår om Försvarsmaktens förmåga till uthållighet. En debatt där framtida luftvärn hamnat i fokus. Kraftfullare system som Patriot, bibehållande av robot 70-systemet och allt placerat på Gotland är några av debattens 
inslag. Stefan Jönsson, chef för Luftvärnsregementet i Halmstad ger sin syn på den aktuella debatten: Varför mer och kraftfullare luftvärn och varför just nu, kan vara berättigade frågeställningar. Tittar vi tillbaka på försvarsbeslutet 2009, som fortfarande är det…

Radarmodul monterad på BVS10

Arthur-systemet moderniseras

apr 29, 2013

Skyddsförmågan ökar Ny fordonsplattform när 
Arthur-systemet moderniseras Försvarsmaktens befintliga förmåga till artillerlokalisering ska förlängas intill år 2030. Det nuvarande systemet, artill-erilokaliseringsradarbandvagn 2091 A/B, har kommit nära sin tekniska livslängd. Samtidigt som systemet renoveras kommer också Försvarsmakten att öka skyddsförmågan. Nuvarande fordonsplattform tillåter inte någon ökning av vikten varför en ny bärare för Arthur ska införas i organisationen från och med år 2017. Idag bidrar ett Arthurförband med förmågor som: • Spaning i syfte att lokalisera, klassificera och lägesbe-
 stämma utskjutningsanordningar för indirekt bekämpning. • Alarmering av förband som är nära förestående att utsättas 
 för indirekt bekämpning. • Bekämpning (counter-battery…

Radarmodul1 BVS10

Högtryck inför BG 13

apr 22, 2013

Högtryck i planeringen inför Battle Group 13 Radarsystem i unikt samarbete Nu är det högsta fart i arbetet för Artilleriregementet och Luftvärnsregementet med den kommande insatser i Battle Group 13 (EUBG 13), en EU-stridsgrupp som leds av Storbritannien under andra halvåret 2013. Vid en koordineringskonferens i EU den 23 april 2009 
deklarerade Sverige sin avsikt att delta i den brittiska stridsgruppen. Övriga deltagande länder förutom Sverige och Storbritannien är i nuläget Lettland, Litauen och Neder-länderna. Det svenska styrkebidraget består av stabsofficerare samt ett förband bestående av en Luftvärnsunderrättelsepluton
UndE 23, en Artillerilokaliseringsradargrupp ARTHUR, en CBRN-pluton (Chemical, biological, radiological, and 
nuclear defense)…

Årsmöte april 2013

Ord och inga visor från Allan Widman (FP)

apr 18, 2013

Text och foto: Stefan Bratt   ”Försvarspolitik inte längre något obskyrt område för politiker” Att arbeta med försvarspolitik är inte längre ett område som inom politiska kretsar anses obskyrt och mindre karriärbefrämjande. Istället är det fler och fler politiker som vill arbeta med försvarspolitik och lyckas göra en politisk karriär. Det förklarade riksdagsmannen Allan Widman, försvarspolitisk talesman för Folkpartiet och medlem i sittande försvarsberedning när han gästade Artilleri- och Luftvärnsklubbens årsmöte. Ord och inga visor präglade Widmans föredrag, som till stor del handlade om bristen på nationell försvarsplanering. Allan Widman är också en politiker med direkt insyn i Försvarsmakten och inte…

Vanäsverken – ett respekterat och aktat namn

feb 5, 2013

Det är inte alltid som alla bilder från ett reportage får plats i tidskriften. Här publiceras nu ytterligare några bilder från Artilleri & Luftvärns besök på Vanäsverken i Karlsborg. Vi hoppas också inom kort att kunna publicera några filmer som visar de produkter som företaget levererar.   Peter Ambjörnsson, VD Vanäsverken            Hylstillverkning           Färdig patronband matas ut för paketering           Hylsämnet blir patron

Seminarium – Bekämpning i urban miljö

feb 5, 2013

Direkta och indirekta bekämpningssystem i urban miljö Seminarium på markstridsskolan i Kvarn, start 11 april kl.10.00 – avslutning 12 april kl.12.00. Gemensam middag den 11 april. Mingel och nätverkande. – Förevisning av skolans unika anläggning för strid i bebyggelse – Medverkan av granatkastare, pansarvärn och sensorsystem – Demonstration av stödsystem för direkt och indirekt bekämpning – Seminarium med återmatning från internationella insatser – Information om behov inom Försvarsmakten i Sverige – Information om den tekniska utvecklingen inom området – Diskussion och debatt Alla medlemmar i Artilleri- och luftvärnsklubben är välkomna att delta i seminariet. Mer information kommer på hemsidan www.artlvklubben.se i…

Ett luftvärnsrobotsystem med lång räckvidd kan utformas så att det kan avfyras i alla riktningar oavsett var det grupperas (även bakom skymmande terräng). Roboten avfyras vertikalt och först när den nått en viss höjd svänger i riktning mot sitt mål.

Lång räckvidd avgörande för luftvärnet efter 2020

jan 2, 2013

Text: Övlt Mattias Elfström Foto: Fredrik Skoglöf, Lv 6 Försvar mot angrepp från luften är ett område som påverkas mycket av den snabba teknikutvecklingen på flera områden, inte minst när det gäller sensorer och målsökare. Även system som utnyttjar luftrummet för att angripa mål på marken utvecklas ständigt i takt med teknologiska landvinningar. Sammantaget betyder detta att luftvärnet ständigt behöver förnyas för att kunna möta den förändrade hotbilden. ”Huvudstudie luftvärn” genomfördes 2010-11 och syftade till att utreda hur svenskt luftvärn bör utvecklas efter 2020. Sekreterare och huvudansvarig för studiens framdrivning var major Torbjörn Johannesson som på grund av utlandstjänstgöring inte…

Israeliska Elbit marknadsför systemet CARDOM. Genom att Elbit fick beställningen för det amerikanska STRYKER-systemet har Cardom kommit att bli världens för närvarande mest sålda grk-system.

Vägen till nytt bataljonsartilleri

dec 29, 2012

Full fart på utvärderingsarbetet Av Joakim Lewin, chef Indirekt eld-enheten, Anskaffningskontor Mark, FMV  Många av oss är bekymrade över bristen på indirekt eld i dagens arméorganisation. Även om ARCHER tillför ett bra understöd på brigadnivå behöver manöverbataljonen alltid veta att de har tillgång till ett eget understöd för att klara att lösa sina uppgifter. Internationella erfarenheter från bland annat Irak och Afghanistan styrker också den slutsatsen. För ett antal år sedan pratade vi ofta om nätverksbaserat försvar (NBF) och vi var nog många som överintecknade förmågan av vad ett nätverk skulle kunna ge för effekt och vi underskattade betydelsen av…

Femörefortet

Femörefortets pjäser skulle stänga infarten till Bråviken

dec 27, 2012

Det fasta kustartilleriet är idag blott ett minne. Några fasta pjäsanläggningar finns inte längre i försvarsorganisationen. Däremot har flera, tidigare topphemliga anläggningar, sedan några år tillbaka öppnats för allmänheten. Ett exempel är Femörefortet i Oxelösund. Artilleri & Luftvärn har besökt berganläggningen som idag drivs som museum av en ideell förening. Femörefortet, längst ut på halvön Femöre vid farleden till Oxelösunds viktiga stålhamn, var kustartilleribefästningen som skulle ”stänga” inloppet till både Bråviken och Nyköping. Högst ett dygn efter mobiliseringsorder skulle Batteri OD vara bemannat med sin besättning på cirka 40 kustartillerister samt skyddas av en pluton närskyddssoldater från närliggande P 10…