January 24, 2018

 • Replik om hur indirekt eld bör användas i modern strid

  Taktikläraren, kapten Peter Öhmans debattartikel om behovet av indirekt eld och dess numerär i Artilleri & Luftvärn nr 2 2017 har fått ett antal av föreningens medlemmar att starta datorn och skriva en replik. Av utrymmesskäl är replikerna nedkortade i tidskriften men här på webbsidan hittar du fullständiga svar. Pensionerade majoren Ulf Weinsjö från dåvarande Wendes Artilleriregemente (A3) i Kristianstad har bland annat en bakgrund som bataljonschef för 8:e pansarhaubitsbataljonen ingående i P 2:s pansarbrigad PB 8. Under åren 1981-83 var han chef för artilleriets truppslagsskola för kompaniofficerare. Han skriver: ”Artilleribekämpning är en integrerad del av stridsförloppet. Artilleriets möjligheter att…

 • Inbjudan årsmöte 2018

  Artilleri- och Luftvärnsklubben inbjuder till årsmöte den 15 februari 2018  Tid Torsdag 2018-02-15 kl 16.00 Samling vid vakten Tre Vapen 15.45. Plats Tre Vapen Banérgatan 62 Filmsal C, ingång C, en trappa ned Program 16.00-17.15 Årsmöte 17.15-18.30 Föredrag. Innehåll i föredrag och föredragshållare annonseras på www.artlvklubben samt Artilleri- och luftvärnsklubbens facebooksida i början på januari. 18.30 Middag (enklare) Vingen Anmälan Senast 2018-02-07 med e-post till: [email protected] alternativt mobiltelefon 070-217 0216. Av anmälan ska framgå om ni deltar på middagen samt fullständigt namn och personnummer (för inpassering). Artilleri- och luftvärnsklubben bjuder på middagen. Mer information presenteras på Artilleri- och luftvärnsklubbens hemsida i början på januari. Håll…

 • Eldledaren i fält

  Pensionerade överstelöjtnanten Lave Malmgren med många års erfarenhet som bland annat lärare vid ArtSS och Artilleri- och Ingenjörhögskolan (AIHS) och inte minst redaktör för dåvarande Artilleri-Tidskrift, har återigen fattat pennan. Denna gång inte bara för att sprida kunskap om artilleriets metoder utan också för att ge perspektiv på hur det hade kunnat vara om de skulle behöva tillämpas i strid. Läs Laves berättelse här genom att klicka på länken nedan. Eldledaren i fält

 • Artillerimajorerna Kjell-Åke Karlsson och Tomas Lund deltog i BrigStri 15

  Bara veckor kvar till årets storövning

  Nu, mitt i den svenska sommaren, är det bara några veckor kvar innan årets övningsserie inom luftvärnet och artilleriet har sin grande final – Arméövning/Flygvapenövning 2015.   För luftvärnets del är övningen tudelad då delar av 61. Luftvärnsbataljonen kommer att under några inledande dagar delta i arméövningen medan den andra delen av bataljonen fokuserar på att samverka och slå tillbaka fienden tillsammans med Flygvapnets resurser. Under arméövningen kommer en stridsgrupp robot 70 att ge skydd åt flera mekaniserade bataljoner som bland annat ska genomföra övergångar av strategiska vattendrag. Artilleri & Luftvärnsklubben kommer självfallet att bevaka båda övningarna och återkommer med…

 • Den första serieordern på 9 000 Bonusgranater till Sverige och Frankrike undertecknades i samband med försvarsmaterielmässan Eurosatory i juni år 2000. Svensk representant var dåvarande chefen för armémateriel inom FMV, överste 1. Stig Schyldt.

  Bonus skulle erövra artillerivärlden

  Den första serieordern på 9 000 Bonusgranater till Sverige och Frankrike undertecknades i samband med försvarsmaterielmässan Eurosatory i juni år 2000. Svensk representant var dåvarande chefen för armémateriel inom FMV, överste 1. Stig Schyldt. Bonus skulle erövra artillerivärlden Bonus är en intelligent artillerigranat som många inom artilleriskrået hört talas om men fån har sett den skjutas. Men, hur gick det till när Bonus blev verklighet. En som vet detta är förre artilleriofficeren Peter Dahlström. Han har varit djupt involverad i arbetet med att marknadsföra Bonus i egenskap av affärsområdesansvarig för leverantören Bofors, idag BAE Systems Bofors. Artilleri- och Luftvärnsklubben har fått…

Historisk skarpskjutning för Hemvärnet

Apr 23, 2015

Klockan var 19.32 lördagen den 11 april när det small på Falu skjutfält. Historia skrevs för det svenska hemvärnet då två granatkastarpjäser avfyrade varsin salva med spränggranat 86Z. Därmed hade hemvärnets försökpluton genomfört sitt elddop med skarp ammunition. – Nu har vi visat skeptikerna att de hade fel. Många har framfört sin avoga inställning att vi inte skulle kunna klara av att utbilda och genomföra skarpskjutning med försöksförbandet på så kort tid som stått till vårt förfogande. Nu vet vi – vi kan skjuta genomföra en skarpskjutning efter mindre än tre veckors sammanlagd utbildning. Plutonen genomförde dessutom skjutningen mycket bra….

”Viktigt att Europa håller ihop”

Apr 14, 2015

Statssekretaren på årsmötesbesök: ”Viktigt att Europa håller ihop” Om bara några veckor presenteras dokumentet som styr Försvarsmaktens utveckling och inriktning de närmaste fyra åren – försvarspropositionen. En proposition vars innehåll under en längre period debatterats flitigt. I samband med Artilleri- och Luftvärnsklubbens årsmöte för någon månad sedan fick deltagarna en lägesbild om arbetet med propositionen av Försvarsmaktens näst högste politiske ansvarige, statssekreterare Jan Salestrand. Ett antal punkter i inriktningspropositionen är redan kända, bland annat köpet av nya ubåtar för en summa av cirka åtta miljarder, anskaffning av Gripenflygplan av typ E, utökad militär närvaro på Gotland samt en åttonde armébataljon…

Årsmötet 2015

Mar 26, 2015

Årsmötet 2015 Seminarier och möten kärnan för Artilleri- och Luftvärnsklubben Seminarier, gärna gemensamma med andra ideella intresseorganisationer inom försvarssfären, klubbmöten samt utgivningen av Artilleri och Luftvärn. Där har ni kärnan av verksamheten inom Artilleri- och Luftvärnsklubben enligt den presentation som skedde i samband med årsmöte i Stockholm den tionde februari. Det var i samband med att styrelsen redovisade ett antal olika utredningsuppdrag som genomförts som Henrik Knape presenterade sin kommittés slutsats om vilken verksamhet som utgör kärnan för klubben. Knapes tillfälligt sammansatta kommitté hade gjort en enklare undersökning bland ett antal medlemmar om vilken verksamhet de uppskattar och värnar mest om….

Missa inte seminariet ”Skydd & verkan”

Mar 20, 2015

SEMINARIUM SKYDD OCH VERKAN Alla medlemmar i Artilleri- och Luftvärnsklubben är välkomna att delta i seminariet. Datum: 12 maj kl. 12.00 – 17.30. Plats: Tre Vapen, Banérgatan 62, filmsal C (ingång C en trappa ned). Efter seminariet finns möjlighet till gemensam middag på restaurang Vingen. Kostnad för middagen 150 kr, och skall betalas till föreningens bankgiro 833-4278. Seminariet är avgiftsfritt. Ett av föredragen belyser införande av AMOS i Finland. Seminariet gästas av företrädare för finska Karelska artilleriregementet. Komplett förteckning av föreläsare presenteras här i början på april. Anmälan Till Lars Mörrby senast 5 maj, [email protected] eller tfn. 070 – 217…

Artilleri_nr1_2015

Snart är det påsk!

Mar 20, 2015

Snart är det påsk och det betyder att ett rykande färskt och fullmatat nummer av Artilleri-Tidskrift landar i brevlådan. Du får bl.a. läsa om: Brigadförmåga åter i fokus Testverksamhet inom FMV Nytt bataljonsartilleri Framtidens ammunitionsförsörjning Saabs nya radarportfölj Och mycket mer, trevlig läsning!