October 20, 2021

Arkiv

Samtliga digitala utgåvor av Artilleri-Tidskrift finns samlade nedan. I omvänd kronologisk ordning.
Artilleri-Tidskrift nr 4 2018

Artilleri-Tidskrift nr 3 2018

Artilleri-Tidskrift nr 2 2018

Artilleri-Tidskrift nr 1 2018

Artilleri-Tidskrift nr 4 2017

Artilleri-Tidskrift nr 3 2017

Artilleri-Tidskrift nr 2 2017

Artilleri-Tidskrift nr 1 2017

Artilleri-Tidskrift nr 4 2016

Artilleri-Tidskrift nr 3 2016

Artilleri-Tidskrift nr 2 2016

Artilleri-Tidskrift nr 1 2016

Artilleri-Tidskrift nr 4 2015

Artilleri-Tidskrift nr 3 2015

Artilleri-Tidskrift nr 2 2015

Artilleri-Tidskrift nr 1 2015

Artilleri-Tidskrift nr 4 2014

Artilleri-Tidskrift nr 3 2014

Artilleri-Tidskrift nr 2 2014

Artilleri-Tidskrift nr 1 2014

Artilleri-Tidskrift nr 4 2013

Artilleri-Tidskrift nr 3 2013

Artilleri-Tidskrift nr 2 2013

Artilleri-Tidskrift nr 1 2013 och nr 4 2012

Artilleri-Tidskrift nr 3 2012

Artilleri-Tidskrift nr 3 2012

Artilleri-Tidskrift nr 3 2012 innehåll:
 • Strutsbeteende kan få allvarliga konsekvenser
 • Ny chef för Luftvärnsregementet
 • Lv-sensor bevakade OS i London
 • Nytt ryskt luftvärnsystem når Småland
 • Försvarsmaktens materielplan
 • Luftvärnet bortom 2020
 • Vägen till nytt bataljonsartilleri
 • Femörefortet i Oxelösund
 • Svenska försvarsindustrier- del av ny försvarsindustrijätte?
Artilleri-Tidskrift nr 2 2012

Artilleri-Tidskrift nr 2 2012

Artilleri-Tidskrift nr 2 2012 innehåll:
 • Archer imponerade på Arméns Markstridsdagar
 • Sverige leder Battle Group 2015
 • ÖB begär ökat anslag
 • Luftvärnet mot framtiden
 • Utveckling av brigadförmåga
 • EDA utreder framtida behov av prec.styrd am.
 • Rapport för verifieringsskjutning med rb 97
 • Artillerimuseum växer
 • Succé när Luftvärnet fyllde 70 år
Artilleri-Tidskrift nr 1 2012

Artilleri-Tidskrift nr 1 2012

Artilleri-Tidskrift nr 1 2012 innehåll:
 • Namnbytet – ett naturligt steg
 • Artilleriklubbens årsmöte och Seminarium
 • Europeisk studie om precisionsbekämpning
 • Cold Response
 • Beksim
 • Und 23 – sensorutveckling
 • Ersättare till Patriot-system läggs ned
 • Luftvärnet 70 år
Artilleri-Tidskrift nr 4 2011

Artilleri-Tidskrift nr 4 2011

Artilleri-Tidskrift nr 4 2011 innehåll:
 • Är det rätt fördelning mellan taktiska officerare och specialistofficerare?
 • Försvarsmaktens transformering i praktiken
 • Stående förband, en förändring som kräver tid
 • Brittisk övningsserie utvecklar C-RAM taktik
 • Artilleristen är landets yngste generallöjtnant
 • FMV hoppas på specialdomstolar för överprövning av upphandlingar
 • Värnplikt billigare än yrkesförsvar
 • Bofors storsäljare går mot ny renässans
Artilleri-Tidskrift nr 3 2011

Artilleri-Tidskrift nr 3 2011

Artilleri-Tidskrift nr 3 2011 innehåll:
 • AT på plats när rbs 70 nylanserades
 • ARTHUR livstidsförlängs
 • Regionala staber inrättas
 • Landets största artilleriförband ligger i Karlskoga
 • Nammo arrangerar populärt seminarum
 • Bodens artillerihistoria kompletteras
 • Bokrecension
Artilleri-Tidskrift nr 2 2011

Artilleri-Tidskrift nr 2 2011

Artilleri-Tidskrift nr 2 2011 innehåll:
 • Excalibur satte nytt längdrekord
 • Norska Vintaqs II, något för Sverige?
 • Några tankar om teknisk tjänst
 • Teknisk tjänst bidrar till förbandets tillgänglighet
 • Danskt företag levererar nytt system för gemensam lägesbild
 • Ny container för vädersondering
 • Ordförandeskifte
Artilleri-Tidskrift nr 1 2011

Artilleri-Tidskrift nr 1 2011

Artilleri-Tidskrift nr 1 2011 innehåll:
 • Dags för renovering av granatkastarsystemen
 • Nordic Battlegroup sedd ur ett effektperspektiv
 • All vapentillverkning upphör i Eskilstuna
 • Ny regementschef i Boden
 • Officersprogrammet – en ledarutbildning i förändring
Artilleri-Tidskrift nr 4 2010

Artilleri-Tidskrift nr 4 2010

Artilleri-Tidskrift nr 4 2010 innehåll:
 • Internationella artillerisymposiet 2010
 • Jessica brinner för rollen som reservare
 • Nammo i Sverige växer så det knakar
 • Artilleriutbildning i förändring
 • European Correcting Fuze
 • Tillfällig anställning upp till åtta år
Artilleri-Tidskrift nr 3 2010

Artilleri-Tidskrift nr 3 2010

Artilleri-Tidskrift nr 3 2010 innehåll:
 • Snabbare gruppering och ökad precision för grk-förband
 • Dags för renovering av ARTHUR
 • Patria vann, återigen
 • Svensk Forward Air Controller (FAC) utbildning
 • Archers elddop
 • Utdrag ur Kungliga Artilleriets historia
Artilleri-Tidskrift nr 2 2010

Artilleri-Tidskrift nr 2 2010

Artilleri-Tidskrift nr 2 2010 innehåll:
 • Artilleri och Close Air Support med tydligt insatsfokus
 • Archer – ett flexibelt system
 • FMTS – Försvarsmaktens kugghjul i det logistiska systemet
 • Artilleriregementet värd för internationellt symposium
 • Focus 2010 – Bra samövning för luftvärnet och marinen
Artilleri-Tidskrift nr 1 2010

Artilleri-Tidskrift nr 1 2010

Artilleri-Tidskrift nr 1 2010 innehåll:
 • Svenskt luftvärn når alltid målet
 • Artilleriets fortlevnad säkrad
 • ”Jacob” berättar om talibanstrider
 • Beslutet att lägga ner AIHS var orationellt
 • Finlands försvar utökar beställning av robot 70
 • ”Operation Oden” – bokrecension
Artilleri-Tidskrift nr 4 2009

Artilleri-Tidskrift nr 4 2009

Artilleri-Tidskrift nr 4 2009 innehåll:
 • Internationella arenans betydelse
 • Bilden av NBG måste avdramatiseras
 • Lysammunition med förnyad aktualitet
 • Höstmöte i Halmstad
 • Köpa från hyllan utarmar svensk försvarsindustri
 • Framtidens markstrid
 • Nammo – en företagspresentation
Artilleri-Tidskrift nr 3 2009

Artilleri-Tidskrift nr 3 2009

Artilleri-Tidskrift nr 3 2009 innehåll:
 • Protector from Kongsberg
 • Artilleriets fantastiska möjlighet
 • Höstmöte i Halmstad
 • Excalibur styr artilleriet in i framtiden
 • Internationellt samarbetsavtal undertecknat om C-RAM-radar
 • Många bokrariteter samlade i Kristianstad
Artilleri-Tidskrift nr 2 2009

Artilleri-Tidskrift nr 2 2009

Artilleri-Tidskrift nr 2 2009 innehåll:
 • C-RAM-studien vid Lv6
 • UndE 23 – ett praktexempel på utveckling
 • Bofors HPM Blackout
 • Klubbmöte Halmstad
 • Artillerimuseet invigt
 • Vägen till Poltava – Recension
 • Nya stadgar slutligen godkända
Artilleri-Tidskrift nr 1 2009

Artilleri-Tidskrift nr 1 2009

Artilleri-Tidskrift nr 1 2009 innehåll:
 • Utveckling av Archer slutförs
 • Ett artillerisystem för två länder
 • Granatkastarutvecklingen i Sverige
 • Nytt system för personalförsörjning sjösatt
 • Luftvärnsregementet värd för Natomöte
 • Sverker Göranson – ny ÖB
Artilleri-Tidskrift nr 4 2008

Artilleri-Tidskrift nr 4 2008

Artilleri-Tidskrift nr 4 2008 innehåll:
 • Lärorik övning i Lomben
 • Fyra föreningar satsade på gemensamt seminarie
 • Elektromagnetiska vapen och verkansdelar
 • CTC GBAD – Ett avstamp för framtiden
 • Artilleriet letar nytt bekämpningsledningssystem
 • Carl-Gustaf – mer vitalt understödssystem än någonsin
 • Hur ska vi luftrumsamordna?
 • Nordiskt försvarssamarbete fördjupas
Artilleri-Tidskrift nr 3 2008

Artilleri-Tidskrift nr 3 2008

Artilleri-Tidskrift nr 3 2008 innehåll:
 • Intervju Tomas Samuelsson
 • Unikt MoU gör gemensam sak
 • Command and controlsystem
 • Systemet som samordnar
 • Teknisk analys av möjlighet till alarmering
 • Slutrapport från FS 14 i Afghanistan
 • Genomförandegruppen
Artilleri-Tidskrift nr 2 2008

Artilleri-Tidskrift nr 2 2008

Artilleri-Tidskrift nr 2 2008 innehåll:
 • Del 2 Graderad Verkan: Tekniska möjligheter
 • Stora reservdelsbeställningar till Indien
 • Målsökare eller inte – det är frågan
 • Förste svensken att leda EUs snabbinsatsstyrka
 • Luftvärnets nya organisation
 • Torbjörn Larsson omvaldes
 • Det kom ett brev
 • Inbjudan till seminarium
Artilleri-Tidskrift nr 1 2008

Artilleri-Tidskrift nr 1 2008

Artilleri-Tidskrift nr 1 2008 innehåll:
 • Halvtid passerat för KS 16
 • Graderad Verkan – vad är det?
 • International Army Air Defence
 • ”Allt för insatsförbanden”
 • Luftrumssamordning för alla
 • Inbjudan till vårmöte i Halmstad
 • Vitalt höstmöte i Halmstad
 • Förändring skapar möjligheter
 • Jonas Hedberg in memoriam
Artilleri-Tidskrift nr 4 2007

Artilleri-Tidskrift nr 4 2007

Artilleri-Tidskrift nr 4 2007 innehåll:
 • En hård ledare med fokus på moral och etik
 • Archer tar över efter haubits 77
 • Archer – en marknadssuccé?
 • Det mesta på A 9 cirklar runt Artbat 2012
 • Robotsystemet med 9 liv
 • FS 14 på plats i Afghanistan
 • Förbandssättning eller inte
 • Hemsidan är startad
 • Höstmöte i Boden
Artilleri-Tidskrift nr 3 2007

Artilleri-Tidskrift nr 3 2007

Artilleri-Tidskrift nr 3 2007 innehåll:
 • Tysk luftvärnsövning ger multinationell erfarenhet för blivande luftvärnsofficerare
 • Norska erfarenheter i samband med Elite
 • AMOS – en del av Försvarsmaktens framtida mekaniserade bataljonsartilleri
 • Specialistofficersutbildning – ny karriärväg
 • Arméinspektörens demoskjutning lockade många utländska besökare
 • Fortsatt väg mot flexibel insats
Artiller-Tidskrift nr 2 2007

Artiller-Tidskrift nr 2 2007

Artilleri-Tidskrift nr 2 2007 innehåll:
 • Artilleriklubben på webben
 • Christer Lidström – generalen med smak för IT
 • Målbild LV efter 2014
 • Elite – en utmaning för blivande Lv-officerare
 • Afghanistan nästa för Artilleriregementet
 • Artillerisensorer – behövs de?
 • Precision Guided Kit – komplement till Excalibur
 • Artilleriets historiekommitté
Artilleri-Tidskrift nr 1 2007

Artilleri-Tidskrift nr 1 2007

Artilleri-Tidskrift nr 1 2007 innehåll:
 • Splitterskyddad enhetsplattform
 • Viktigt enas om en strategisk plan för svensk försvarsindustri
 • Archer blir internationell filmstjärna
 • Nationella artillerisamlingarna i Kristianstad
 • Tre karriärer möjliga för officerselever
 • Vi sålde FOA med exotiska vapen
 • Finland artonde landet att köpa robot 70
 • Ny försvarsberedning
Artilleri-Tidskrift nr 3-4 2006

Artilleri-Tidskrift nr 3-4 2006

Artilleri-Tidskrift nr 3-4 2006 innehåll:
 • Utveckling av den svenska CAS-förmågan
 • Krävande utbildning av FAC i norska Bodö
 • Beredskapsövning DAGNY ur ett CAS-persp.
 • Personalutbildning i Luftvärnet
 • Insatsförsvaret i praktiken
 • Jaktrobotar som luftvärnssystem – en ny trend
 • Bodens hemliga fästning har blivit stor turistmagnet
 • Från Tofta skjutfält till Fredrikstens fästning
 • Övergradsskjutning med spränggranat m/77
 • UAV – indirekt bekämpning
 • Ledn-avd. deltar i FM ledningsutveckling
Artilleri-Tidskrift nr 2 2006

Artilleri-Tidskrift nr 2 2006

Artilleri-Tidskrift nr 2 2006 innehåll:
 • En milstolpe är passerad
 • Ett större Saab gynnar Försvarsmakten
 • Demo 06 i Enköping
 • Första skottet för Excalibur med Archer
 • Något stort mellan Lillhärdal och Särna
 • Cold Response
 • Skjutning med kallt och strävt eldrör
 • ECOM – vad är det
 • Somrig utflykt
 • Proposition om REMO av haubits 77
 • Artilleriklubbens höstmöten
Artilleri-Tidskrift nr 1 2006

Artilleri-Tidskrift nr 1 2006

Artilleri-Tidskrift nr 1 2006 innehåll:
 • Artilleriet deltar i övningar med fokus på fredsbevarande scenarion
 • Ett nytt Artilleri måste växa fram
 • Artilleriregementet i Kristinehamn 2000-2002 (Del 2)
 • Teknisk tillämpningsövning, avvikningsvinklar
 • Artilleriklubbens höstmöten
Artilleri-Tidskrift nr 4 2005

Artilleri-Tidskrift nr 4 2005

Artilleri-Tidskrift nr 4 2005 innehåll:
 • Minnesord, Rune Eriksson
 • Vad innebär Nordic Battle Group?
 • Från invasionsförsvar till insatsförsvar, NBG
 • Mot framtiden med Sensoravdelningen, ArtSS
 • Ledning av nordiska snabbinsatsstyrkan NBG
 • Teknisk tillämpningsövning, algoritm i en funktionsmodell för BONUS
 • HM Konungens skjutpris 2005
 • Försvarsmaktens Tekniska Skola, presentation
Artilleri-Tidskrift nr 3 2005

Artilleri-Tidskrift nr 3 2005

Artilleri-Tidskrift nr 3 2005 innehåll:
 • Angående Artilleriklubben och museer
 • Bandburet eldrörsluftvärn under 1940-, 50- och 60-talet
 • Vem behöver artilleri när vi har NCW, ett debattinlägg
 • Artilleriregementet i Kristinehamn 2000-2002 (Del 1 av 2)
 • Artilleriklubben
Artilleri-Tidskrift nr 2 2005

Artilleri-Tidskrift nr 2 2005

Artilleri-Tidskrift nr 2 2005 innehåll:
 • Artilleriet och framtiden
 • Försvarsbeslut 2004 och markstridskrafterna
 • HM Konungens skjutpris för artilleriofficer -04
 • Jämförelse mellan uppmätt utgångshastighet och medelträffpunkt
 • ”Strävt eldrör”, en teknisk tillämpningsövning
 • Artilleriklubbens framtid
 • Statens försvarshistoriska museers utredn.uppdr.
 • En artillerihistorisk resa till Nordtyskland
Artilleri-Tidskrift nr 1 2005

Artilleri-Tidskrift nr 1 2005

Artilleri-Tidskrift nr 1 2005 innehåll:
 • År 2005!
 • Markstridskrafterna efter FB 04 – Målbild och dess bakgrund
 • Yrkesofficersprogrammets slutövning 2004
Artilleri-Tidskrift nr 4 2004

Artilleri-Tidskrift nr 4 2004

Artilleri-Tidskrift nr 4 2004 innehåll:
 • AT system uppdaterat
 • Luftvärnet och Försvarsbeslut 04
 • Demonstrationsskjutning av RB 70 i Lettland
 • STA-Lv gör kunskapen synlig
 • Officersutbildning vid Army Air Defence Combat Training School Lv6
 • Lvkv 90, en teknikdemonstrator
 • Utveckling av Lvbat 23 – från demonstrator till insatsförband
Artilleri-Tidskrift nr 3 2004

Artilleri-Tidskrift nr 3 2004

Artilleri-Tidskrift nr 3 2004 innehåll:
 • Utbildning vid RMCS
 • Artilleristudien
 • TTÖ – skjutregler för BONUS
 • Svenskt luftvärn övar i Tyskland
 • Personalutbildning vid Artilleriregementet
 • Utbildning av kaptener i USA
 • Fackprogrammet, utbildningsområde Ledarskap
 • Militärteknisk utbildning – några synpunkter
 • Artilleriets svanesång?
Artilleri-Tidskrift nr 2 2004

Artilleri-Tidskrift nr 2 2004

Artilleri-Tidskrift nr 2 2004 innehåll:
 • Redaktörens funderingar
 • Nordic Field Artillery Exercise 2004
 • Artilleriet, en naturlig del av Manöverstriden
 • Samordning av signalspanings- och luftvärnsförbandsstrid
 • Markstrid inom artilleribataljonen
 • Museum för allt artilleri?
 • Krut med kvalité – bokanmälan
Artilleri-Tidskrift nr 1 2004

Artilleri-Tidskrift nr 1 2004

Artilleri-Tidskrift nr 1 2004 innehåll:
 • 2004 – ett gott nytt år!(?)
 • Kongl. Artilleriet – dess kompetensuppbyggnad
 • Målbild Luftvärn efter 2014
 • Artilleriet – en viktig del i Försvarsmaktens bekämpningsförmåga
 • Remo Haubits 77 B
 • TTÖ – utbildningshjälpmedel för banberäkning
 • TTÖ – målbild för utbildning av Eldledningsgrupp 90
Artilleri-Tidskrift nr 4 2003

Artilleri-Tidskrift nr 4 2003

Artilleri-Tidskrift nr 4 2003 innehåll:
 • Carl Herlitz in memoriam
 • Förmåga till väpnad strid
 • Militärpedagogik och krigsvetenskap
 • Officersutbildning vid Militärhögskolan
 • Utbildningen vid Luftvärnets stridsskola och ArtSS
 • Förbandsövning avseende Peace Enforcement
 • Nordisk artilleriövning 04 – NFAX 04
 • Värnpliktsutbildningen vid Luftvärnsregementet
 • Förändrade tider – förändrade uppgifter
Artilleri-Tidskrift nr 3 2003

Artilleri-Tidskrift nr 3 2003

Artilleri-Tidskrift nr 3 2003 innehåll:
 • Välståndet i världen
 • Markstridsfunktionen inför nästa Försvarsbeslut, FB 04
 • Början på Bandkanonepoken
 • Excalibur
 • Höstmöten
Artilleri-Tidskrift nr 2 2003

Artilleri-Tidskrift nr 2 2003

Artilleri-Tidskrift nr 2 2003 innehåll:
 • Överstelöjtnant Jonas Hedberg 100 år
 • Årsmöte och pokalskjutning 2003
 • Luftvärnet – en del av försvaret mot kryssningsrobotar
 • Robotsystem 23 – en del av kryssningsrobotförsvaret
 • FOCUS 03
 • Artdemoprojektet & Bandkanon 1C:s sista år
 • Sista skotten skjutna för bandkanonsystemet
Artilleri-Tidskrift nr 1 2003

Artilleri-Tidskrift nr 1 2003

Artilleri-Tidskrift nr 1 2003 innehåll:
 • Robotsystem 97 – RBS 97 HAWK
 • Nätverksbaserad bekämpning – en realitet
 • Informationskrigföring – Ledningskrigföring – Telekrigföring – Optronik
 • Sista salvan med vårt fasta kustartilleri
 • Våra försvarsbeslut under 1900-talet var inte fel
 • Vad vet Bush och Blair som de inte avslöjar för oss andra?
Artilleri-Tidskrift nr 4 2002

Artilleri-Tidskrift nr 4 2002

Artilleri-Tidskrift nr 4 2002 innehåll:
 • Försvarsbeslut 2004 – en angelängenhet för Artilleriklubben
 • Luftvärnets utveckling
 • Beslutsstöd meterologi – Indirekt eld
 • Banberäkningsprogram med Runge-Kuttas metod
 • Baltic Defense College
 • H M Konungens skjutpris 2002
Artilleri-Tidskrift nr 3 2002

Artilleri-Tidskrift nr 3 2002

Artilleri-Tidskrift nr 3 2002 innehåll:
 • AT system på Artilleriregementets hemsida
 • 131 årgångar av Artilleri-Tidskrift
 • 16 redaktörer under 131 år
 • Major John Lindnérs donationsfond
 • Att (åter)skapa ett bibliotek
 • Hur vårdas Kungl Göta Artilleriregementes traditioner?
 • Välkommen till Artilleriklubbens höstmöte
Artilleri-Tidskrift nr 2 2002

Artilleri-Tidskrift nr 2 2002

Artilleri-Tidskrift nr 2 2002 innehåll:
 • Årsmöte vid Arméns taktiska kommando
 • Vägen till luftvärnets interoperabilitet
 • Luftvärnsorganisation för internationella uppgifter
 • Att inte gråta över spilld mjölk
Artilleri-Tidskrift nr 1 2002

Artilleri-Tidskrift nr 1 2002

Artilleri-Tidskrift nr 1 2002 innehåll:
 • Tore Rääf in memoriam
 • Har artilleriet något berättigande på morgondagens stridsfält?
 • Högre officersutbildning i militärteknik
 • Första utomhusdemonstrationen av EOI
 • Karteschen – förening för utbyte mellan svenska och finska artilleriofficerare
Artilleri-Tidskrift nr 4 2001

Artilleri-Tidskrift nr 4 2001

Artilleri-Tidskrift nr 4 2001 innehåll:
 • Den förlamande lojaliteten
 • Markmålsbekämpning – ett funktionsbegrepp
 • Projekt SGG 120 har sjösatts
 • Leasade utländska pjäser till artdemoprojektet
 • Luftvärnet på väg mot en kunskapsorganisation
 • Kompetensutveckling inom artilleriet
 • Si vis pacem para bellum
Artilleri-Tidskrift nr 3 2001

Artilleri-Tidskrift nr 3 2001

Artilleri-Tidskrift nr 3 2001 innehåll:
 • Materiel- och kompetensförsörjning i demonstratorernas tidevarv
 • Svensk försvarsindustri i förändring och i takt
 • Upphandling av demonstratorer
 • Demonstratorer – en av flera vägar till kompetensutveckling av luftvärnet
 • Kvadrant- och korrektionsskjutning
 • BAE Systems, Bofors Defence, Ericsson Microwave Systems, FLIR Systems AB, Optronik, Giat Industries, KMW, Patria Vammas, Patria Hägglunds, Saab Bofors Dynamics
Artilleri-Tidskrift nr 2 2001

Artilleri-Tidskrift nr 2 2001

Artilleri-Tidskrift nr 2 2001 innehåll:
 • Nya stadgar klubbade
 • Göran Persson & Tore Deutgen in memoriam
 • Artilleriklubbens utveckling
 • Väderkorrektionsskjutning
 • Kvadrant- och korrektionsskjutning
 • H M Konungens skjutpris 2001
 • Teknikkontor luftvärn
 • Hårt pressad på min högra flank
 • Ekonomin styr verksamheten 2001
Artilleri-Tidskrift nr 1 2001

Artilleri-Tidskrift nr 1 2001

Artilleri-Tidskrift nr 1 2001 innehåll:
 • Reviderad syn på bekämpning i Atle-projektet
 • Nytt stridsledningssystem för bataljon
 • Ny organisation i Boden
 • Norrlands Luftvärnsbataljon
 • Norrlands Artilleribataljon
 • Pokalskjutning 2000
 • V0-differenser vid laddningsbyte
Artilleri-Tidskrift nr 4 2000

Artilleri-Tidskrift nr 4 2000

Artilleri-Tidskrift nr 4 2000 innehåll:
 • Tredje generationens IR-sikte
 • Arméns taktiska ledningssystem ATLE
 • IS MARK – informationssystem för ATLE
 • SERUM – Skjutsimulator för eldrörs- och robotsystem
 • V0-inskjutning av pjäskompani med flera V0-utrustningar
 • Sättskottsskjutning
 • Reservofficerarnas roll i framtidens artilleri och luftvärn

 

Comments are closed.