September 26, 2020

Gemensamt seminarium inställt

mar 9, 2020

På grund av den pågående Coronapandemin som just nu grasserar i landet ställs det gemensamma seminariet in. Nytt datum för seminariet håller på att diskuteras. Möjligen blir det ett nytt försök hösten 2020. Mer information om vad som händer med seminariet i kommande nummer av Artilleri & Luftvärn.

Inbjudan till årsmöte 2020

jan 14, 2020

Artilleri- och luftvärnsklubben inbjuder medlemmarna till årsmöte. Tid: Onsdag 2020-02-19 kl 16.00, samling vid vakten Tre Vapen 15.45. Plats: Tre Vapen Banérgatan 62, Filmsal C, ingång C, en trappa ned. Program 16.00-17.15 Årsmöte 17.15-18.30 Föredrag kommer att ske om framtidens ammunition samt vilka möljigheter och förmågor som styrd ammunition kan bidra med. 18.30 Middag (enklare) Vingen Huvudtalare under årsmötet är brigadgeneral Mikael Frisell som är chef för avdelningen armémateriel inom FMV. Frisell kommer att ge sin syn på hur FMV arbetar med att hantera den markant ökande mängden av materialanskaffningar från Försvarsmakten. Årsmötet gästas också av Björn Andersson, representant i…

Årets första!

mar 28, 2019

I dagarna levereras årets första nummer av tidskriften till våra medlemmar.

Gemensamt seminarium

mar 28, 2019

Nu är det dags för dig som medlem i Artilleri- och Luftvärnsklubben att boka ditt deltagande i årets vårseminarium på temat – Armén efter 2025. Seminariet genomförs i samarbete med Granatkastarteknisk Förening och Pansarvärnsklubben. Tid: Tisdagen den 28 maj kl. 12.30-17.30 Plats: Stallet, K1, Stockholm Samkväm arrangeras efter seminariet på K 1:s mäss. Buffé serveras till självkostnadspris från kl. 18.00. Artilleri- och Luftvärnsklubben betalar ett av klubben subventionerat pris på 150 kronor. Anmälan till: sekreterare Lars Mörrby, FMV. [email protected] eller 070-217 02 16. Sista anmälningsdag 13/5. OBS! Anmäl deltagande i middag samt ditt personnummer för inpassering på K 1. Program: (preliminärt)…

Inbjudan årsmöte

jan 18, 2019

Artilleri- och luftvärnsklubben inbjuder medlemmarna till årsmöte. Tid Torsdag 2019-02-14 kl. 16.00. Samling vid vakten Tre Vapen 15.45. Plats Försvarets Materielverk (Tre Vapen), Banérgatan 62, Stockholm (Filmsal C, ingång C, en trappa ned). Program 16.00 – 17.15 Årsmöte 17.15 – 18.30 Föredrag om bekämpningsystem i framtida koncept, föredrag av generalmajor Michael Claesson, C LEDS INRI. Även kortare uppdateringar av läget inom artilleri- och luftvärnsfunktionerna. 18.30 Middag (enklare) Vingen. Anmälan Senast 2019-02-07 med e-post till [email protected] alternativt mobiltelefon 070-217 0216. Av anmälan skall framgå om du deltar på middagen samt fullständigt namn och personnummer (för inpassering). Artilleri- och luftvärnsklubben bjuder på…

Replik om hur indirekt eld bör användas i modern strid

dec 12, 2017

Taktikläraren, kapten Peter Öhmans debattartikel om behovet av indirekt eld och dess numerär i Artilleri & Luftvärn nr 2 2017 har fått ett antal av föreningens medlemmar att starta datorn och skriva en replik. Av utrymmesskäl är replikerna nedkortade i tidskriften men här på webbsidan hittar du fullständiga svar. Pensionerade majoren Ulf Weinsjö från dåvarande Wendes Artilleriregemente (A3) i Kristianstad har bland annat en bakgrund som bataljonschef för 8:e pansarhaubitsbataljonen ingående i P 2:s pansarbrigad PB 8. Under åren 1981-83 var han chef för artilleriets truppslagsskola för kompaniofficerare. Han skriver: ”Artilleribekämpning är en integrerad del av stridsförloppet. Artilleriets möjligheter att…

Eldledaren i fält

apr 8, 2016

Pensionerade överstelöjtnanten Lave Malmgren med många års erfarenhet som bland annat lärare vid ArtSS och Artilleri- och Ingenjörhögskolan (AIHS) och inte minst redaktör för dåvarande Artilleri-Tidskrift, har återigen fattat pennan. Denna gång inte bara för att sprida kunskap om artilleriets metoder utan också för att ge perspektiv på hur det hade kunnat vara om de skulle behöva tillämpas i strid. Läs Laves berättelse här genom att klicka på länken nedan. Eldledaren i fält

Den första serieordern på 9 000 Bonusgranater till Sverige och Frankrike undertecknades i samband med försvarsmaterielmässan Eurosatory i juni år 2000. Svensk representant var dåvarande chefen för armémateriel inom FMV, överste 1. Stig Schyldt.

Bonus skulle erövra artillerivärlden

maj 1, 2015

Den första serieordern på 9 000 Bonusgranater till Sverige och Frankrike undertecknades i samband med försvarsmaterielmässan Eurosatory i juni år 2000. Svensk representant var dåvarande chefen för armémateriel inom FMV, överste 1. Stig Schyldt. Bonus skulle erövra artillerivärlden Bonus är en intelligent artillerigranat som många inom artilleriskrået hört talas om men fån har sett den skjutas. Men, hur gick det till när Bonus blev verklighet. En som vet detta är förre artilleriofficeren Peter Dahlström. Han har varit djupt involverad i arbetet med att marknadsföra Bonus i egenskap av affärsområdesansvarig för leverantören Bofors, idag BAE Systems Bofors. Artilleri- och Luftvärnsklubben har fått…

Historisk skarpskjutning för Hemvärnet

apr 23, 2015

Klockan var 19.32 lördagen den 11 april när det small på Falu skjutfält. Historia skrevs för det svenska hemvärnet då två granatkastarpjäser avfyrade varsin salva med spränggranat 86Z. Därmed hade hemvärnets försökpluton genomfört sitt elddop med skarp ammunition. – Nu har vi visat skeptikerna att de hade fel. Många har framfört sin avoga inställning att vi inte skulle kunna klara av att utbilda och genomföra skarpskjutning med försöksförbandet på så kort tid som stått till vårt förfogande. Nu vet vi – vi kan skjuta genomföra en skarpskjutning efter mindre än tre veckors sammanlagd utbildning. Plutonen genomförde dessutom skjutningen mycket bra….

”Viktigt att Europa håller ihop”

apr 14, 2015

Statssekretaren på årsmötesbesök: ”Viktigt att Europa håller ihop” Om bara några veckor presenteras dokumentet som styr Försvarsmaktens utveckling och inriktning de närmaste fyra åren – försvarspropositionen. En proposition vars innehåll under en längre period debatterats flitigt. I samband med Artilleri- och Luftvärnsklubbens årsmöte för någon månad sedan fick deltagarna en lägesbild om arbetet med propositionen av Försvarsmaktens näst högste politiske ansvarige, statssekreterare Jan Salestrand. Ett antal punkter i inriktningspropositionen är redan kända, bland annat köpet av nya ubåtar för en summa av cirka åtta miljarder, anskaffning av Gripenflygplan av typ E, utökad militär närvaro på Gotland samt en åttonde armébataljon…