May 22, 2018

 • Föreningsgemensamt seminarium

  Välkommen till föreningsgemensamt seminarium 15 maj 2018 på Kavallerikasernen i Stockholm Pansarvärnsklubben, Artilleri- och Luftvärnsklubben samt Granatkastartekniska föreningen inbjuder till traditionellt gemensamt vårseminarium den 15 maj 2018. TEMA: FRAMTIDA MARKSSTRIDSKONCEPT PLATS: Kavallerikasernen, Lidingövägen 28, Stockholm (samling vid vakten) PROGRAM: Enligt sida 2 seminarie start kl 1230. ANMÄLAN: Senast den 30 april/till respektive sekreterare: PV: [email protected] Art/Lv: [email protected] GRKTF: [email protected] KOSTNAD: Seminariet är kostnadsfritt. Buffémiddagen kostar 285:-/pers, betalas på plats. Ange pers-nummer vid anmälan och om du önskar deltaga i middagen på mässen. FRÅGOR Kontakta respektive sekreterare enligt ovan. Preliminärt program Tid: Omfattning: Ansvarig: Kl. 0930-1230 Fika mässen K1 och…

 • Kallelse seminarium

  Artilleri- och Luftvärnsklubben bjuder tillsammans med Granatkastarteknisk Förening (GrkTf) och Pansarvärsklubben in till gemensamt seminarium enligt tidigare års tradition. Temat för årets seminarium är framtidens markstridskoncept inom Försvarsmakten. Aktuell information om temat presenteras från Högkvareteret respektive föredragshållare från respektive arrangörsförening. Tid: Tisdag 15 maj kl. 12.30 – ca 20.00 (inkl. middag till självkostnadspris, 285 kronor) Plats: K1 ovanför stallet, stora salen, samling vid vakten samt middag på mässen K1, Lidingövägen 28, Stockholm. Före seminariet håller genomför GrkTF och PV-klubben respektive årsmöten kl. 10.15-11.30. Anmälan: till Artilleri- och Luftvärnsklubbens sekreterare, Lars Mörrby, [email protected] alt. 070-217 0216, senast 30 april Ange i samband med anmälan om du…

 • Replik om hur indirekt eld bör användas i modern strid

  Taktikläraren, kapten Peter Öhmans debattartikel om behovet av indirekt eld och dess numerär i Artilleri & Luftvärn nr 2 2017 har fått ett antal av föreningens medlemmar att starta datorn och skriva en replik. Av utrymmesskäl är replikerna nedkortade i tidskriften men här på webbsidan hittar du fullständiga svar. Pensionerade majoren Ulf Weinsjö från dåvarande Wendes Artilleriregemente (A3) i Kristianstad har bland annat en bakgrund som bataljonschef för 8:e pansarhaubitsbataljonen ingående i P 2:s pansarbrigad PB 8. Under åren 1981-83 var han chef för artilleriets truppslagsskola för kompaniofficerare. Han skriver: ”Artilleribekämpning är en integrerad del av stridsförloppet. Artilleriets möjligheter att…

 • Eldledaren i fält

  Pensionerade överstelöjtnanten Lave Malmgren med många års erfarenhet som bland annat lärare vid ArtSS och Artilleri- och Ingenjörhögskolan (AIHS) och inte minst redaktör för dåvarande Artilleri-Tidskrift, har återigen fattat pennan. Denna gång inte bara för att sprida kunskap om artilleriets metoder utan också för att ge perspektiv på hur det hade kunnat vara om de skulle behöva tillämpas i strid. Läs Laves berättelse här genom att klicka på länken nedan. Eldledaren i fält

 • Den första serieordern på 9 000 Bonusgranater till Sverige och Frankrike undertecknades i samband med försvarsmaterielmässan Eurosatory i juni år 2000. Svensk representant var dåvarande chefen för armémateriel inom FMV, överste 1. Stig Schyldt.

  Bonus skulle erövra artillerivärlden

  Den första serieordern på 9 000 Bonusgranater till Sverige och Frankrike undertecknades i samband med försvarsmaterielmässan Eurosatory i juni år 2000. Svensk representant var dåvarande chefen för armémateriel inom FMV, överste 1. Stig Schyldt. Bonus skulle erövra artillerivärlden Bonus är en intelligent artillerigranat som många inom artilleriskrået hört talas om men fån har sett den skjutas. Men, hur gick det till när Bonus blev verklighet. En som vet detta är förre artilleriofficeren Peter Dahlström. Han har varit djupt involverad i arbetet med att marknadsföra Bonus i egenskap av affärsområdesansvarig för leverantören Bofors, idag BAE Systems Bofors. Artilleri- och Luftvärnsklubben har fått…

Föreningsgemensamt seminarium

Maj 3, 2018

Välkommen till föreningsgemensamt seminarium 15 maj 2018 på Kavallerikasernen i Stockholm Pansarvärnsklubben, Artilleri- och Luftvärnsklubben samt Granatkastartekniska föreningen inbjuder till traditionellt gemensamt vårseminarium den 15 maj 2018. TEMA: FRAMTIDA MARKSSTRIDSKONCEPT PLATS: Kavallerikasernen, Lidingövägen 28, Stockholm (samling vid vakten) PROGRAM: Enligt sida 2 seminarie start kl 1230. ANMÄLAN: Senast den 30 april/till respektive sekreterare: PV: [email protected] Art/Lv: [email protected] GRKTF: [email protected] KOSTNAD: Seminariet är kostnadsfritt. Buffémiddagen kostar 285:-/pers, betalas på plats. Ange pers-nummer vid anmälan och om du önskar deltaga i middagen på mässen. FRÅGOR Kontakta respektive sekreterare enligt ovan. Preliminärt program Tid: Omfattning: Ansvarig: Kl. 0930-1230 Fika mässen K1 och…

Kallelse seminarium

Apr 14, 2018

Artilleri- och Luftvärnsklubben bjuder tillsammans med Granatkastarteknisk Förening (GrkTf) och Pansarvärsklubben in till gemensamt seminarium enligt tidigare års tradition. Temat för årets seminarium är framtidens markstridskoncept inom Försvarsmakten. Aktuell information om temat presenteras från Högkvareteret respektive föredragshållare från respektive arrangörsförening. Tid: Tisdag 15 maj kl. 12.30 – ca 20.00 (inkl. middag till självkostnadspris, 285 kronor) Plats: K1 ovanför stallet, stora salen, samling vid vakten samt middag på mässen K1, Lidingövägen 28, Stockholm. Före seminariet håller genomför GrkTF och PV-klubben respektive årsmöten kl. 10.15-11.30. Anmälan: till Artilleri- och Luftvärnsklubbens sekreterare, Lars Mörrby, [email protected] alt. 070-217 0216, senast 30 april Ange i samband med anmälan om du…

Replik om hur indirekt eld bör användas i modern strid

Dec 12, 2017

Taktikläraren, kapten Peter Öhmans debattartikel om behovet av indirekt eld och dess numerär i Artilleri & Luftvärn nr 2 2017 har fått ett antal av föreningens medlemmar att starta datorn och skriva en replik. Av utrymmesskäl är replikerna nedkortade i tidskriften men här på webbsidan hittar du fullständiga svar. Pensionerade majoren Ulf Weinsjö från dåvarande Wendes Artilleriregemente (A3) i Kristianstad har bland annat en bakgrund som bataljonschef för 8:e pansarhaubitsbataljonen ingående i P 2:s pansarbrigad PB 8. Under åren 1981-83 var han chef för artilleriets truppslagsskola för kompaniofficerare. Han skriver: ”Artilleribekämpning är en integrerad del av stridsförloppet. Artilleriets möjligheter att…

Eldledaren i fält

Apr 8, 2016

Pensionerade överstelöjtnanten Lave Malmgren med många års erfarenhet som bland annat lärare vid ArtSS och Artilleri- och Ingenjörhögskolan (AIHS) och inte minst redaktör för dåvarande Artilleri-Tidskrift, har återigen fattat pennan. Denna gång inte bara för att sprida kunskap om artilleriets metoder utan också för att ge perspektiv på hur det hade kunnat vara om de skulle behöva tillämpas i strid. Läs Laves berättelse här genom att klicka på länken nedan. Eldledaren i fält

Den första serieordern på 9 000 Bonusgranater till Sverige och Frankrike undertecknades i samband med försvarsmaterielmässan Eurosatory i juni år 2000. Svensk representant var dåvarande chefen för armémateriel inom FMV, överste 1. Stig Schyldt.

Bonus skulle erövra artillerivärlden

Maj 1, 2015

Den första serieordern på 9 000 Bonusgranater till Sverige och Frankrike undertecknades i samband med försvarsmaterielmässan Eurosatory i juni år 2000. Svensk representant var dåvarande chefen för armémateriel inom FMV, överste 1. Stig Schyldt. Bonus skulle erövra artillerivärlden Bonus är en intelligent artillerigranat som många inom artilleriskrået hört talas om men fån har sett den skjutas. Men, hur gick det till när Bonus blev verklighet. En som vet detta är förre artilleriofficeren Peter Dahlström. Han har varit djupt involverad i arbetet med att marknadsföra Bonus i egenskap av affärsområdesansvarig för leverantören Bofors, idag BAE Systems Bofors. Artilleri- och Luftvärnsklubben har fått…