September 26, 2020

Nordiskt artillerisamarbete ger effekt

Artillericheferna i Norden möttes i Boden i slutet av juni för att diskutera gemensamma frågor inom artilleriet. Under mötet identifierades flera gemensamma utvecklingsområden och möjligheter till samövningar. Även om inte alla länder har valt samma inriktning för artilleriet så är det tydligt att länderna möter samma utmaningar där ett samarbete kan ge ökad operativ effekt. Därigenom finns en mycket god grund för att även fortsättningsvis mötas inom ramen för NORDEFCO. Artillericheferna fick under stort nöje även möjlighet att praktiskt hantera Archersystemet genom att bemanna olika positioner, allt ifrån ammunitionshantering till att avfyra skarpa skott. Under detta praktiska moment kom den…

Luftvärnets insatsförmåga på film

Ny film om luftvärnet Den fyra minuter långa filmen innehåller material från skarpa robotskjutningar med både robot 70 och 97, och dessutom från en förbandsövning med 61:a luftvärnsbataljonen, liksom en del material från bland annat flygvapnet. Till inlägget på Försvarsmaktens hemsida

Äntligen eldtillstånd och ett mäktigt muller bryter tystnaden

Det är inte varje dag som det skjuts skarpt med robot 97, eller Hawk i mer dagligt tal. För några veckor sedan genomförde Försvarets Materielverk en så kallad verifieringsskjutning i Vidsel med stöd av Saab Support & Services och Luftvärnsregementet. Artilleri & Luftvärns läsare får nu via biträdande projektledaren, Lars-Erik Lindberg från SAAB och Simeon Dahlin, lavettgruppchef från Luftvärnsregementet, en unik inblick i skjutningen och dess förberedelser i form av dagboksanteckningar: Dag 0 – onsdag 18 april Efter månader av planering och förberedelser smög det på sig en känsla av resfeber. Vad har vi glömt? Vad borde vara gjort? De…