September 26, 2020

Femörefortets pjäser skulle stänga infarten till Bråviken

Femörefortet

Det fasta kustartilleriet är idag blott ett minne. Några fasta pjäsanläggningar finns inte längre i försvarsorganisationen. Däremot har flera, tidigare topphemliga anläggningar, sedan några år tillbaka öppnats för allmänheten. Ett exempel är Femörefortet i Oxelösund. Artilleri & Luftvärn har besökt berganläggningen som idag drivs som museum av en ideell förening. Femörefortet, längst ut på halvön Femöre vid farleden till Oxelösunds viktiga stålhamn, var kustartilleribefästningen som skulle ”stänga” inloppet till både Bråviken och Nyköping. Högst ett dygn efter mobiliseringsorder skulle Batteri OD vara bemannat med sin besättning på cirka 40 kustartillerister samt skyddas av en pluton närskyddssoldater från närliggande P 10…

Luftvärnet fyller 70 år

Gruppering av robot 70-enhet är ett inslag i den förevisning som sker i samband med att Luftvärnet fyller 70 år som eget truppslag. Foto: Sergeant Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten.

Jubileum i historia och utveckling Lördag den 2 juni i år blir det stor klang och jubelföreställning på Luftvärnsregementet i Halmstad. Denna dag firas nämligen Luftvärnets 70-års jubileum med jubileumsceremoni, förevisningar, materialutställningar samt konsert. – Jubileet är ett sätt att visa upp luftvärnets historia och utveckling till det moderna luftvärn som idag utgör en vital och väsentlig del i insatsförsvaret. Vi kommer denna dag att visa och förevisa materiel, som normalt finns i luftvärnssam- lingarna på Skedala hed samtidigt som vi självklart även ska visa dagens moderna materiel, säger Luftvärnsregementets jubileumsgeneral, major Joachim Bergqvist. Efter att ÖB Sverker Göransson som…