September 26, 2020

Barbara-firande i Göteborg

Bakgrund 4 december firades Sankta Barbara, Artilleriets skyddshelgon, på Göteborgs Garnison. Firandet i Göteborg har inte alltid varit givet, trots att det funnits flera artilleriförband i staden. A2 firade t.ex inte Barbara med mer än flaggning medan Ka 4 hade en viss tradition i att fira som dessvärre försvann när kustartilleriet övergick till amfibiekår. Nystart I år försökte vi oss på en nystart för Barbara-firandet. Skjutning med kanon M/02-33, som tillika är ny rörlig salutpjäs, och därpå följande middag på Älvsborgsmässen stod på programmet. Initiativtagare och deltagande var de salutbesättningar som ansvarar för salutgivningen från salutbatteriet vid Skansen Lejonet i…

Luftvärnet fyller 70 år

Gruppering av robot 70-enhet är ett inslag i den förevisning som sker i samband med att Luftvärnet fyller 70 år som eget truppslag. Foto: Sergeant Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten.

Jubileum i historia och utveckling Lördag den 2 juni i år blir det stor klang och jubelföreställning på Luftvärnsregementet i Halmstad. Denna dag firas nämligen Luftvärnets 70-års jubileum med jubileumsceremoni, förevisningar, materialutställningar samt konsert. – Jubileet är ett sätt att visa upp luftvärnets historia och utveckling till det moderna luftvärn som idag utgör en vital och väsentlig del i insatsförsvaret. Vi kommer denna dag att visa och förevisa materiel, som normalt finns i luftvärnssam- lingarna på Skedala hed samtidigt som vi självklart även ska visa dagens moderna materiel, säger Luftvärnsregementets jubileumsgeneral, major Joachim Bergqvist. Efter att ÖB Sverker Göransson som…