August 3, 2020

Hawk firar 50 år

Politisk kovändning Robotsystem Hawk firar 50 år i det svenska luftförsvaret I år är det 50 år sedan det amerikanska robotsystemet Hawk tog i bruk i det svenska luftförsvaret. Artilleri och Luftvärn har bett två erfarna robottekniker inom FMV, Andris Rozkalns, och nuvarande projektledaren för robotsystem 97, Fredrik Johansson, att ge en liten bakgrund till jubileet och det arbete som genomförts med systemet. Ett system som flera gånger varit hett politiskt villebråd. Alltsedan det amerikanska systemet Basic Hawk levererades till Sverige 1963 av tillverkaren Raytheon, har egen och amerikansk utveckling gjort att systemet alltid varit modernt. Robot-system 67 (rbs 67), som…

Femörefortets pjäser skulle stänga infarten till Bråviken

Femörefortet

Det fasta kustartilleriet är idag blott ett minne. Några fasta pjäsanläggningar finns inte längre i försvarsorganisationen. Däremot har flera, tidigare topphemliga anläggningar, sedan några år tillbaka öppnats för allmänheten. Ett exempel är Femörefortet i Oxelösund. Artilleri & Luftvärn har besökt berganläggningen som idag drivs som museum av en ideell förening. Femörefortet, längst ut på halvön Femöre vid farleden till Oxelösunds viktiga stålhamn, var kustartilleribefästningen som skulle ”stänga” inloppet till både Bråviken och Nyköping. Högst ett dygn efter mobiliseringsorder skulle Batteri OD vara bemannat med sin besättning på cirka 40 kustartillerister samt skyddas av en pluton närskyddssoldater från närliggande P 10…

Barbara-firande i Göteborg

Bakgrund 4 december firades Sankta Barbara, Artilleriets skyddshelgon, på Göteborgs Garnison. Firandet i Göteborg har inte alltid varit givet, trots att det funnits flera artilleriförband i staden. A2 firade t.ex inte Barbara med mer än flaggning medan Ka 4 hade en viss tradition i att fira som dessvärre försvann när kustartilleriet övergick till amfibiekår. Nystart I år försökte vi oss på en nystart för Barbara-firandet. Skjutning med kanon M/02-33, som tillika är ny rörlig salutpjäs, och därpå följande middag på Älvsborgsmässen stod på programmet. Initiativtagare och deltagande var de salutbesättningar som ansvarar för salutgivningen från salutbatteriet vid Skansen Lejonet i…