August 3, 2020

ArtLvklubbens Höstmöte i Boden

ArtLvklubbens genomförde ett höstmöte i Boden tisdagen den 26 november 2013. Mötesdeltagarna fick möjlighet att lyssna till föreläsningar, föreningsinformation och avnjuta en enklare förtäring. Årets tema var framtida artilleriammunition. Att öka verkan och reducera oönskad sidoverkan genom att öka precisionen och skottvidden på ammunitionen har länge varit efterfrågat inom artilleriet. Representanter från FMV och BAE-systems Bofors höll föreläsningar med efterföljande diskussioner. Tonvikten låg på anskaffning av intelligent ammunition och då till systemet Archer. Föreläsningarna uppehöll sig runt bankorrigerade tändrör och granaten Exalibur. Sammanhållande var ArtLvklubbens platsansvarige i Boden, Henrik Knape.

Efter lång väntan är nu Archer överlämnad

Efter sju sorger och åtta bedrövelser har nu Archerprojektet tagit ett stort kliv framåt. Måndagen den 23 september blev en historisk dag för svenskt och norskt artilleri då de fyra första Archerpjäserna, en del av förserien, överlämnade från leverantören BAE Systems till FMV. Per omgående kommer nu pjäserna att transporteras till Boden och Artilleriregementet där flera månaders försenad befälsutbildning ska genomföras. Återigen har Artilleriregementet utrustats med sin huvudbeväpning – artilleripjäsen efter att ha övat den senaste tiden med 81 millimetets granatkastare (se också Ordförande har ordet i början av tidskriften). ”Efterlängtade pjäser” Under ceremonin på måndagseftermiddagen deltog ett antal representanter…

Första Archerpjäsen överlämnad

Överlämning Archer

I dag, mån 23 september, överlämnades de första av den nya artilleripjäsen Archer till FMV. Den första leveransen utgörs av utbildningspjäser som kommer nyttjas av Artilleriregementet i syfte att bygga upp kompetens och förmåga under hösten 2013 och den kommande våren. Äntligen får Sveriges enda artilleriregemente åter sin huvudbeväpning, och denna gång i form av en av världens bästa artilleripjäser.      

Nordiskt artillerisamarbete ger effekt

Artillericheferna i Norden möttes i Boden i slutet av juni för att diskutera gemensamma frågor inom artilleriet. Under mötet identifierades flera gemensamma utvecklingsområden och möjligheter till samövningar. Även om inte alla länder har valt samma inriktning för artilleriet så är det tydligt att länderna möter samma utmaningar där ett samarbete kan ge ökad operativ effekt. Därigenom finns en mycket god grund för att även fortsättningsvis mötas inom ramen för NORDEFCO. Artillericheferna fick under stort nöje även möjlighet att praktiskt hantera Archersystemet genom att bemanna olika positioner, allt ifrån ammunitionshantering till att avfyra skarpa skott. Under detta praktiska moment kom den…

Archer imponerade under Arméns Markstridsdagar

Stridsfordon 90-pluton anfaller.

Artilleri- och luftvärnet i samverkan Den kom, den sågs och den sköt. Artilleriets kommande nytillskott, Archer, imponerade på en rad inflytelserika gäster, bland annat Prins Carl Philip, när Markstridskolan och Arméinspektören bjöd in hundratals besökare till årets Markstridsdagar. Även för robot 70 blev det fullträff under avslutande dagens målbildsövning där svenska, tyska och danska förband stred tillsammans mot en fingerad, fientlig bataljon på Ravlunda skjutfält. Major Rolf Michel hade bråda dagar i mitten av maj. Rolf Michel är en av de artilleri- och luftvärnsofficerare som ingår i brigadstaben för landets andra brigad med P 4 i Skövde som huvudförband. Brigadstaben…

Internationellt elddop för Archer under Cold Response 2012

Många lärdomar dras när svenska förband deltar i multinationella övningar. Nyligen avslutades en av de större internationella övning- arna i Nordnorge, Cold Response 2012. En övning som också innebar det internationella elddopet för Archersystemet. Årets Cold Response (CR), en övning där officerare och soldater från 14 länder deltar var den största någonsin sett till antalet deltagare. För första gången ingick också delar av den svenska kontingenten i den multinationella brigaden och fick därmed nyttig erfarenhet i att verka i ett högre förband. Inte minst en viktig erfarenhet för Archerkompaniet, enligt överste Anders Callert, regementschef A 9: – Övningen är en…