August 3, 2020

ArtLvklubbens Höstmöte i Boden

ArtLvklubbens genomförde ett höstmöte i Boden tisdagen den 26 november 2013. Mötesdeltagarna fick möjlighet att lyssna till föreläsningar, föreningsinformation och avnjuta en enklare förtäring. Årets tema var framtida artilleriammunition. Att öka verkan och reducera oönskad sidoverkan genom att öka precisionen och skottvidden på ammunitionen har länge varit efterfrågat inom artilleriet. Representanter från FMV och BAE-systems Bofors höll föreläsningar med efterföljande diskussioner. Tonvikten låg på anskaffning av intelligent ammunition och då till systemet Archer. Föreläsningarna uppehöll sig runt bankorrigerade tändrör och granaten Exalibur. Sammanhållande var ArtLvklubbens platsansvarige i Boden, Henrik Knape.

Nordiskt artillerisamarbete ger effekt

Artillericheferna i Norden möttes i Boden i slutet av juni för att diskutera gemensamma frågor inom artilleriet. Under mötet identifierades flera gemensamma utvecklingsområden och möjligheter till samövningar. Även om inte alla länder har valt samma inriktning för artilleriet så är det tydligt att länderna möter samma utmaningar där ett samarbete kan ge ökad operativ effekt. Därigenom finns en mycket god grund för att även fortsättningsvis mötas inom ramen för NORDEFCO. Artillericheferna fick under stort nöje även möjlighet att praktiskt hantera Archersystemet genom att bemanna olika positioner, allt ifrån ammunitionshantering till att avfyra skarpa skott. Under detta praktiska moment kom den…

European Defence Agency utreder framtida behov av precisionsstyrd ammunition

European Defence Agency utreder framtida behov av precisionsstyrd ammunition

EDA, eller European Defence Agency, är kanske inte så kända för det stora flertalet. Byrån, med säte i Bryssel, kan närmast beskrivas som ett beredningsorgan för att stärka Europas försvarsförmåga. EDA styrs av en styrelse som består av EU- ländernas National Armament Directors, för Sveriges del är det chefen för FMV. Det är inte helt sanningsenligt att påstå att alla EU-länder deltar, eftersom Danmark hittills har valt att stå utanför samarbetet. Å andra sidan deltar Norge aktivt genom ett hängavtal. EDA består av fyra så kallade Direktorat som alla på olika sätt har till uppgift att stärka samarbete. Arbetsgången är…