July 14, 2020

Gemensamt seminarium inställt

På grund av den pågående Coronapandemin som just nu grasserar i landet ställs det gemensamma seminariet in. Nytt datum för seminariet håller på att diskuteras. Möjligen blir det ett nytt försök hösten 2020. Mer information om vad som händer med seminariet i kommande nummer av Artilleri & Luftvärn.

Read More

Inbjudan till årsmöte 2020

Artilleri- och luftvärnsklubben inbjuder medlemmarna till årsmöte. Tid: Onsdag 2020-02-19 kl 16.00, samling vid vakten Tre Vapen 15.45. Plats: Tre Vapen Banérgatan 62, Filmsal C, ingång C, en trappa ned. Program 16.00-17.15 Årsmöte 17.15-18.30 Föredrag kommer att ske om framtidens ammunition samt vilka möljigheter och förmågor som styrd ammunition kan bidra med. 18.30 Middag (enklare) Vingen Huvudtalare under årsmötet är brigadgeneral Mikael Frisell som är chef för avdelningen armémateriel inom FMV. Frisell kommer att ge sin syn på hur FMV arbetar med att hantera den markant ökande mängden av materialanskaffningar från Försvarsmakten. Årsmötet gästas också av Björn Andersson, representant i…

Read More

Årets första!

I dagarna levereras årets första nummer av tidskriften till våra medlemmar.

Read More

Gemensamt seminarium

Nu är det dags för dig som medlem i Artilleri- och Luftvärnsklubben att boka ditt deltagande i årets vårseminarium på temat – Armén efter 2025. Seminariet genomförs i samarbete med Granatkastarteknisk Förening och Pansarvärnsklubben. Tid: Tisdagen den 28 maj kl. 12.30-17.30 Plats: Stallet, K1, Stockholm Samkväm arrangeras efter seminariet på K 1:s mäss. Buffé serveras till självkostnadspris från kl. 18.00. Artilleri- och Luftvärnsklubben betalar ett av klubben subventionerat pris på 150 kronor. Anmälan till: sekreterare Lars Mörrby, FMV. [email protected] eller 070-217 02 16. Sista anmälningsdag 13/5. OBS! Anmäl deltagande i middag samt ditt personnummer för inpassering på K 1. Program: (preliminärt)…

Read More

Inbjudan årsmöte

Artilleri- och luftvärnsklubben inbjuder medlemmarna till årsmöte. Tid Torsdag 2019-02-14 kl. 16.00. Samling vid vakten Tre Vapen 15.45. Plats Försvarets Materielverk (Tre Vapen), Banérgatan 62, Stockholm (Filmsal C, ingång C, en trappa ned). Program 16.00 – 17.15 Årsmöte 17.15 – 18.30 Föredrag om bekämpningsystem i framtida koncept, föredrag av generalmajor Michael Claesson, C LEDS INRI. Även kortare uppdateringar av läget inom artilleri- och luftvärnsfunktionerna. 18.30 Middag (enklare) Vingen. Anmälan Senast 2019-02-07 med e-post till [email protected] alternativt mobiltelefon 070-217 0216. Av anmälan skall framgå om du deltar på middagen samt fullständigt namn och personnummer (för inpassering). Artilleri- och luftvärnsklubben bjuder på…

Read More

Replik om hur indirekt eld bör användas i modern strid

Taktikläraren, kapten Peter Öhmans debattartikel om behovet av indirekt eld och dess numerär i Artilleri & Luftvärn nr 2 2017 har fått ett antal av föreningens medlemmar att starta datorn och skriva en replik. Av utrymmesskäl är replikerna nedkortade i tidskriften men här på webbsidan hittar du fullständiga svar. Pensionerade majoren Ulf Weinsjö från dåvarande Wendes Artilleriregemente (A3) i Kristianstad har bland annat en bakgrund som bataljonschef för 8:e pansarhaubitsbataljonen ingående i P 2:s pansarbrigad PB 8. Under åren 1981-83 var han chef för artilleriets truppslagsskola för kompaniofficerare. Han skriver: ”Artilleribekämpning är en integrerad del av stridsförloppet. Artilleriets möjligheter att…

Read More

Eldledaren i fält

Pensionerade överstelöjtnanten Lave Malmgren med många års erfarenhet som bland annat lärare vid ArtSS och Artilleri- och Ingenjörhögskolan (AIHS) och inte minst redaktör för dåvarande Artilleri-Tidskrift, har återigen fattat pennan. Denna gång inte bara för att sprida kunskap om artilleriets metoder utan också för att ge perspektiv på hur det hade kunnat vara om de skulle behöva tillämpas i strid. Läs Laves berättelse här genom att klicka på länken nedan. Eldledaren i fält

Read More

Försök med granatkastarförband

Hemvärnet Försök med granatkastarförband Hans-Göran ”HG” Johansson fyrar av ett brett leende efter att han har avslutat den första omgången utbildning av Nationella skyddsstyrkorna/Hemvärnets försök med granatkastarförband. Ett försök som drivs av Dalregementsgruppen i Falun. – Jag kan inte vara annat än imponerad över att så mycket kunskap om batteriplatstjänst sitter kvar i mina elevers huvuden. För egen del var det nästan sju år sedan jag lämnade Försvarsmakten och det är klart att jag känner att jag har vissa kunskapsluckor att ta ikapp. Mina elever gjorde sin värnplikt för 15 år sedan och än längre tillbaka men har ändå mycket…

Read More

Försvarsmaterielutställning – Eurosatory

Eurosatory lockar över 50.000 besökare Eurosatory är en världens största försvarsmaterielutställningar och lockar över 1 500 utställare. Antalet besökare överstiger 50 000 från 88 länder. Sverige är ett av de länder som sedan många år tillbaka deltar med både utställare och officiella mässdelegationer. Artilleri- och luftvärnsklubbens sekreterare, överstelöjtnant Lars Mörrby ingick i årets svenska delegation ledd av chefen för Markstridsskolan. ”Eurosatory är en mässa med inriktning mot markarenan som genomförs vartannat år veckan före midsommar utanför Paris. Jag hade förmånen att få besöka mässan tillsammans med personal från Högkvarteret, Markstridskolan, Luftvärnsregementet och Skyddscentrum. Antalet utställare är stort. I år var det 1…

Read More

Flygvapenövning 2014

Flygvapenövning 2014

-Är det där riktiga målplottar? Den mångårige och erfarne luftvärnsofficeren tror knappt sina ögon. På skärmen som visar aktuellt luftläge syns en stor röd prick. Flera divisioner stridsflygplan redo för strid. Inte långt därifrån väntar nästan lika många jaktplan på att slå tillbaka anfallet. Kulmen på årets Flygvapenövning 2014 är inledd! Flygvapenövning (Fvö) 2014 den 16-20 maj där luftvärnet var en naturlig del av de övade enheterna, visade flera prov på massiva flyginsatser från ”fiendesidan”. Därmed anser många involverade att övningen blev ett välkommet trendbrott då flygvapnet valt att kraftsamla stora resurser till övningen och ge realistiska övningsförutsättningar för luftvärnets…

Read More