September 26, 2020

Högaktuell debatt

Robotsystem98

Högaktuell debatt Luftvärn – en efterfrågad förmåga Få av Artilleri & Luftvärns läsare har väl lyckats undgå senaste tidens försvarsdebatt. En debatt som påbörjades med ÖB:s uttalande i Svenska Dagbladet vid nyår om Försvarsmaktens förmåga till uthållighet. En debatt där framtida luftvärn hamnat i fokus. Kraftfullare system som Patriot, bibehållande av robot 70-systemet och allt placerat på Gotland är några av debattens 
inslag. Stefan Jönsson, chef för Luftvärnsregementet i Halmstad ger sin syn på den aktuella debatten: Varför mer och kraftfullare luftvärn och varför just nu, kan vara berättigade frågeställningar. Tittar vi tillbaka på försvarsbeslutet 2009, som fortfarande är det…

Read More

Arthur-systemet moderniseras

Radarmodul monterad på BVS10

Skyddsförmågan ökar Ny fordonsplattform när 
Arthur-systemet moderniseras Försvarsmaktens befintliga förmåga till artillerlokalisering ska förlängas intill år 2030. Det nuvarande systemet, artill-erilokaliseringsradarbandvagn 2091 A/B, har kommit nära sin tekniska livslängd. Samtidigt som systemet renoveras kommer också Försvarsmakten att öka skyddsförmågan. Nuvarande fordonsplattform tillåter inte någon ökning av vikten varför en ny bärare för Arthur ska införas i organisationen från och med år 2017. Idag bidrar ett Arthurförband med förmågor som: • Spaning i syfte att lokalisera, klassificera och lägesbe-
 stämma utskjutningsanordningar för indirekt bekämpning. • Alarmering av förband som är nära förestående att utsättas 
 för indirekt bekämpning. • Bekämpning (counter-battery…

Read More

Högtryck inför BG 13

Radarmodul1 BVS10

Högtryck i planeringen inför Battle Group 13 Radarsystem i unikt samarbete Nu är det högsta fart i arbetet för Artilleriregementet och Luftvärnsregementet med den kommande insatser i Battle Group 13 (EUBG 13), en EU-stridsgrupp som leds av Storbritannien under andra halvåret 2013. Vid en koordineringskonferens i EU den 23 april 2009 
deklarerade Sverige sin avsikt att delta i den brittiska stridsgruppen. Övriga deltagande länder förutom Sverige och Storbritannien är i nuläget Lettland, Litauen och Neder-länderna. Det svenska styrkebidraget består av stabsofficerare samt ett förband bestående av en Luftvärnsunderrättelsepluton
UndE 23, en Artillerilokaliseringsradargrupp ARTHUR, en CBRN-pluton (Chemical, biological, radiological, and 
nuclear defense)…

Read More

Ord och inga visor från Allan Widman (FP)

Årsmöte april 2013

Text och foto: Stefan Bratt   ”Försvarspolitik inte längre något obskyrt område för politiker” Att arbeta med försvarspolitik är inte längre ett område som inom politiska kretsar anses obskyrt och mindre karriärbefrämjande. Istället är det fler och fler politiker som vill arbeta med försvarspolitik och lyckas göra en politisk karriär. Det förklarade riksdagsmannen Allan Widman, försvarspolitisk talesman för Folkpartiet och medlem i sittande försvarsberedning när han gästade Artilleri- och Luftvärnsklubbens årsmöte. Ord och inga visor präglade Widmans föredrag, som till stor del handlade om bristen på nationell försvarsplanering. Allan Widman är också en politiker med direkt insyn i Försvarsmakten och inte…

Read More