September 26, 2020

Publiksuccé när luftvärnet fyllde 70 år

Lördagen den andra juni var det dags för firande och högtidligt jubileum för luftvärnet, som på dagen fyllde 70 år som självständigt truppslag. Luftvärnsregementet hade inviterat allmänheten till öppet hus i Halmstad. Hedersgäst under jubileumsdagen var ÖB, Sverker Göranson. – Det luftvärn vi ser idag är modernt, väl utrustat, och en vital och efterfrågad del i luftförsvaret och därmed i det insatsförsvar som vi håller på att bygga upp, deklarerade Överbefälhavaren i sitt tal. Luftförsvarsförmågan kommer alltid vara avgörande och helt nödvändig för ett svenskt försvar. Luftvärnet löser inte bara luftförsvarsuppgifter, utan också en rad andra internationella uppgifter. – Just som vi står…

Read More

Äntligen eldtillstånd och ett mäktigt muller bryter tystnaden

Det är inte varje dag som det skjuts skarpt med robot 97, eller Hawk i mer dagligt tal. För några veckor sedan genomförde Försvarets Materielverk en så kallad verifieringsskjutning i Vidsel med stöd av Saab Support & Services och Luftvärnsregementet. Artilleri & Luftvärns läsare får nu via biträdande projektledaren, Lars-Erik Lindberg från SAAB och Simeon Dahlin, lavettgruppchef från Luftvärnsregementet, en unik inblick i skjutningen och dess förberedelser i form av dagboksanteckningar: Dag 0 – onsdag 18 april Efter månader av planering och förberedelser smög det på sig en känsla av resfeber. Vad har vi glömt? Vad borde vara gjort? De…

Read More

European Defence Agency utreder framtida behov av precisionsstyrd ammunition

European Defence Agency utreder framtida behov av precisionsstyrd ammunition

EDA, eller European Defence Agency, är kanske inte så kända för det stora flertalet. Byrån, med säte i Bryssel, kan närmast beskrivas som ett beredningsorgan för att stärka Europas försvarsförmåga. EDA styrs av en styrelse som består av EU- ländernas National Armament Directors, för Sveriges del är det chefen för FMV. Det är inte helt sanningsenligt att påstå att alla EU-länder deltar, eftersom Danmark hittills har valt att stå utanför samarbetet. Å andra sidan deltar Norge aktivt genom ett hängavtal. EDA består av fyra så kallade Direktorat som alla på olika sätt har till uppgift att stärka samarbete. Arbetsgången är…

Read More

Utveckling av brigadförmåga, prioriterat arbete för Arméinspektören

Brigadstabens stridsledning i arbete.

Sent på hösten 2010 fick Markstridsskolan (MSS) uppgiften av Arméns Taktiska Stab (ATS) att starta och sammanhålla arbetsgruppen ”Brigadförmåga” med visionen och målbilden att försvarsmakten (FM) år 2020 ska ha utvecklat full förmåga att verka i nationell och multinationell brigadstruktur. Artilleristen och överstelöjtnanten Sten-Olof Olsson leder arbetsgruppen och skriver om arbetet unikt för Artilleri & Luftvärn. Överstelöjtnant Sten-Olof Olsson Överstelöjtnant Sten-Olof Olsson är före detta Bergslagsartillerist. Sedan 2004, då A 9 i Kristinehamn avvecklades, arbetar Sten-Olof Olsson på Markstridsskolan med taktik, metodik och förbandsutveckling. ”Vid årsskiftet 2010/2011 fick undertecknad förmånen att leda MSS arbetsgrupp om återtagning av brigadförmågan. Arbetsgruppen består…

Read More

Luftvärnet mot framtiden med uppgraderade system

Tactical Command Center ska nu anskaffas för att stärka luftvärnets ledningsförmåga för strid mot luftmål.

Ledning, sensorer och verkan Luftvärnets insatsorganisation består idag i princip av två luftvärnsbataljoner. Dessutom finns lvkvplutoner i våra mekaniserade bataljoner. Den materiel som ingår i bataljonerna är när det gäller verkan RBS 97 (Hawk) och RBS 70 och när det gäller sensorer UndE 23, PS 90 samt PS 91. Huvuddelen av materielen har varit med ett tag men det har varit ett antal modifiering och uppgraderingar längs vägen så vi har idag ett väl fungerade luftvärn. Vissa system börjar dock närma sig den bortre gränsen för sin livslängd och även om vi har väl fungerade system har de vissa nackdelar…

Read More

Archer imponerade under Arméns Markstridsdagar

Stridsfordon 90-pluton anfaller.

Artilleri- och luftvärnet i samverkan Den kom, den sågs och den sköt. Artilleriets kommande nytillskott, Archer, imponerade på en rad inflytelserika gäster, bland annat Prins Carl Philip, när Markstridskolan och Arméinspektören bjöd in hundratals besökare till årets Markstridsdagar. Även för robot 70 blev det fullträff under avslutande dagens målbildsövning där svenska, tyska och danska förband stred tillsammans mot en fingerad, fientlig bataljon på Ravlunda skjutfält. Major Rolf Michel hade bråda dagar i mitten av maj. Rolf Michel är en av de artilleri- och luftvärnsofficerare som ingår i brigadstaben för landets andra brigad med P 4 i Skövde som huvudförband. Brigadstaben…

Read More

Artilleri-Tidskrift nr: 2 2012

Artilleri-Tidskrift nr 2 2012 är laddat med både framtid och dåtid, såväl avancerad teknikutveckling som bakåtblick återfinns i detta nummer. Framtiden bjuder på precisionsstyrd ammunition och uppgradering av luftvärnets materielsystem. Dåtiden bjuder på ett reportage från Artillerimuseum utanför Kristianstad och Luftvärnets 70-årsjubileum. Läs även om kungligheterna som besökte årets upplaga av Arméns markstridsdagar och då åsyftas inte bara världens modernaste Artilleripjäs, Archern. Ur Innehållet: Archer imponerade på Arméns Markstridsdagar Sverige leder Battle Group 2015 ÖB begär ökat anslag Luftvärnet mot framtiden med uppgraderade system Utveckling av brigadförmåga EDA utreder framtida behov av precisionsstyrd ammunition Rapport för verifieringsskjutning med robotsystem 97,…

Read More