September 26, 2020

Luftvärnet fyller 70 år

Gruppering av robot 70-enhet är ett inslag i den förevisning som sker i samband med att Luftvärnet fyller 70 år som eget truppslag. Foto: Sergeant Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten.

Jubileum i historia och utveckling Lördag den 2 juni i år blir det stor klang och jubelföreställning på Luftvärnsregementet i Halmstad. Denna dag firas nämligen Luftvärnets 70-års jubileum med jubileumsceremoni, förevisningar, materialutställningar samt konsert. – Jubileet är ett sätt att visa upp luftvärnets historia och utveckling till det moderna luftvärn som idag utgör en vital och väsentlig del i insatsförsvaret. Vi kommer denna dag att visa och förevisa materiel, som normalt finns i luftvärnssam- lingarna på Skedala hed samtidigt som vi självklart även ska visa dagens moderna materiel, säger Luftvärnsregementets jubileumsgeneral, major Joachim Bergqvist. Efter att ÖB Sverker Göransson som…

Read More

Internationellt elddop för Archer under Cold Response 2012

Många lärdomar dras när svenska förband deltar i multinationella övningar. Nyligen avslutades en av de större internationella övning- arna i Nordnorge, Cold Response 2012. En övning som också innebar det internationella elddopet för Archersystemet. Årets Cold Response (CR), en övning där officerare och soldater från 14 länder deltar var den största någonsin sett till antalet deltagare. För första gången ingick också delar av den svenska kontingenten i den multinationella brigaden och fick därmed nyttig erfarenhet i att verka i ett högre förband. Inte minst en viktig erfarenhet för Archerkompaniet, enligt överste Anders Callert, regementschef A 9: – Övningen är en…

Read More

Brister i ny organisation oroar arméns taktiska stab

Det antal brister i arméns nya organisation, Insatsorganisation 2014 (IO 14) oroar arméns taktiska stab och arméinspektören. Inte minst är förmågan besvärande bristfällig när det gäller brobyggnad under pågående manöverstrid. Överstelöjtnant Hans Ahlqvist, planeringschef hos arméinspektören var en av de uppskattade talarna när ”nya” Artilleri- och Luftvärnsklubben genomförde sin första aktivitet, det gemensamma seminariet tillsammans med Pansarvärnsklubben och Granatkastarteknisk Förening den 22 mars i FMV:s lokaler i Stockholm. Nationellt tema Knappt hundra medlemmar från de tre klubbarna fick under ett antal timmar höra mer om pågående utveckling av IO 14, granatkastarförbandens framtid och en historisk odyssé om indirekta eldens betydelse…

Read More