October 20, 2021

Verksamhet

Artilleri- och Luftvärnsklubbens verksamhet består i huvudsak av:

  • Utgivning av tidskriften Artilleri & Luftvärn, fyra gånger per år.
  • Klubbmöten med intressanta föreläsningar och givande debatter, genomförs i första hand i Boden, Halmstad och Stockholm.
  • Årsmöte med intressanta föreläsningar, seminarier, etc. Årsmötet genomförs i Stockholmsområdet.
  • Samarbeta med liknande intresseorganisationer för andra truppslag och deltagande i gemensamma arrangemang, såsom gemensamma seminarier tillsammans med Granatkastarteknisk förening och Pansarvärnsklubben.

Artilleri- och Luftvärnsklubbens verksamhet våren 2015

Artilleri- och Luftvärnsklubben inbjuder till seminarium ”Skydd och verkan”. Alla medlemmar är välkomna att delta i seminariet.
Datum: 12 maj 12.00-17.30 Plats: Tre Vapen, Banérgatan 62, filmsal C (ingång C en trappa ner)

Efter seminariet finns möjlighet till gemensam middag på restaurang Vingen. Kostnad för middagen 150 kr,
och skall betalas till föreningens bankgiro 833-4278. Seminariet är avgiftsfritt.

Anmälan sker till Lars Mörrby senast 5 maj, [email protected] eller på tel. 070-217 02 16

 

Årsmötet 2015

Seminarier och möten kärnan för Artilleri- och Luftvärnsklubben

Henrik Knape

Henrik Knape

Seminarier, gärna gemensamma med andra ideella intresseorganisationer inom försvarssfären, klubbmöten samt utgivningen av Artilleri och Luftvärn. Där har ni kärnan av verksamheten inom Artilleri- och Luftvärnsklubben enligt den presentation som skedde i samband med årsmöte i Stockholm den tionde februari.

Det var i samband med att styrelsen redovisade ett antal olika utredningsuppdrag som genomförts som Henrik Knape presenterade sin kommittés slutsats om vilken verksamhet som utgör kärnan för klubben. Knapes tillfälligt sammansatta kommitté hade gjort en enklare undersökning bland ett antal medlemmar om vilken verksamhet de uppskattar och värnar mest om. Svaret blev tidskriften och seminarieverksamheten på olika orter.

 

Come back för Pekkari

Johan_Pekkari

Johan Pekkari

Därmed anser också styrelsen att arbetet med att arrangera gemensamma seminarier med exempelvis Pansarvärnsklubben och Granatkastarteknisk Förening ska fortsätta. Ett nytt seminarium arrangeras nu i vår (12 maj, se särskild inbjudan).

I övrigt var det ett tämligen odramatiskt årsmöte som besöktes av ett 30-tal medlemmar. Sittande ordförande, överste Stefan Jönsson valdes om. Som ny i styrelsen valdes överste Johan Pekkari från Artilleriregementet som därmed gör ”comeback” i styrelsearbetet. Samtidigt avtackades en annan A9-are, överstelöjtnant Henrik Knape för sitt styrelsearbete. Föreningen och Artilleritidskrift har en mycket god ekonomi, konstaterade kassör Håkan Hörstedt när han gick igenom resultat- och balansräkningen. Verksamheten för 2014 slutade med ett positivt resultat på drygt 47 000 kronor.

-Våra intäkter är ganska fasta och svåra att påverka varför vi arbetar med att hålla kostnaderna nere. En möjlig inkomstökning skulle kunna vara att höja medlemsavgifterna vilket endast skulle kunna ge en marginell intäktsökning.

Detta är emellertid ingen väg som styrelsen vill förorda, förklarade Hörstedt under mötet. Årets budget som godkändes av mötet är ganska stram även om det finns reserver inbyggda.

Håkan Hörstedt

Håkan Hörstedt

Den stora nyheten från kassören var att 2015 kommer det ekonomiska fokus att vara arbete med ett förstärkt eget kapital.

– Detta gör vi genom att definiera hur mycket kapital som skall finnas tillgängligt i föreningen för styrelsen att disponera och hur mycket som skall vara reserverat som en säkerhet i föreningen, förklarade Hörstedt och beslutet blev att styrelsen fick i uppdrag att utreda och besluta om hur denna förstärkning bäst sker.

 

Celebert statssekreterarbesök

Efter årsmötet väntade celebert besök av Försvarsdepartementets statssekreterare, generallöjtnant Jan Salestrand som numera tagit tjänstledigt från Försvarsmakten för att verka politiskt som försvarsminister Peter Hultqvist närmaste man.

Två av klubbens trotjänare inom styrelsen, sekreteraren Lars Mörrby och redaktören Stefan Bratt uppmärksammades och tackades för sitt 10-åriga arbete på respektive post.  John Lindnérs donationsfonds utmärkelse för högkvalitativa och läsvärda artiklar i Artilleri & Luftvärn tilldelades major Björn Isaksson vid Artilleriets Stridsskola bland annat för sina artiklar om införande av Archersystemet. Isaksson var dock inte närvarande utan kommer att uppmärksammas senare under året.

Comments are closed.