September 27, 2021

Styrelse

 

Anders Svensson

Anders Svensson

Ordförande Anders Svensson, Lv 6.

Överste Anders Svensson är chef för Luftvärnsregementet i Halmstad och har bland annat varit chef för 61:a Luftvärnsbataljonen.

 

Jonas Lotsne

Jonas Lotsne

Vice ordförande: Jonas Lotsne

Överste Jonas Lotsne är chef för Artilleriregementet i Boden.

 

 

Lars Mörrby

Sekreterare Lars Mörrby

Sekreterare: Lars Mörrby

Överstelöjtnant Lars Mörrby valdes in i styrelsen som sekreterare 2004. Lars arbetar med luftvärnsfrågor vid Försvarets Materielverk i Stockholm. E-post: [email protected]

Håkan Hörstedt

Kassör Håkan Hörstedt

Kassör / Ekonomichef: Håkan Hörstedt

Överstelöjtnant Håkan Hörstedt valdes in i styrelsen som kassör 2010. Håkan är chef för Luftvärnets Stridsskola (LvSS) i Halmstad. E-post: [email protected]

Stefan Bratt

Stefan Bratt

Webbmaster och redaktör för Artilleri-Tidskrift: Stefan Bratt

Stefan Bratt valdes in i styrelsen som redaktör 2005. Stefan arbetar till vardags som kommunikatör vid Trafikverket i Borlänge. Han är också tidvis anställd som press- och informationsbefäl vid Luftvärnsregementet.
E-post: [email protected]

Mattias Elfström

Ledamot Mattias Elfström

Ledamot: Mattias Elfström

Överstelöjtnant Mattias Elfström valdes in i styrelsen som ledamot 2006. Mattias är chef för Luftvärnsregementets studiesektion och har medverkat som skribent i Artilleri och Luftvärnstidskrift ett flertal gånger. Under 2011 tilldelades Mattias Elfström John Lindnérs minnesfonds medalj för sina insatser som artikelförfattare i Artilleri-och Luftvärnstidskrift. E-post: [email protected]

Anders Högrell

Ledamot Anders Högrell

Ledamot: Anders Högrell

Överstelöjtnant Anders Högrell valdes in i styrelsen som ledamot 2008. Anders är ställföreträdande regementschef på A 9 i Boden.
E-post: [email protected]

Nicolas Madison

Nicolas Madison

Klubbansvarig Halmstad Nicolas Madison, Lv 6

Major Nicholas Madison valdes in i styrelsen 2016. Nicholas Madison är ortsansvarig för Artilleri- och Luftvärnsklubbens verksamhet i Halmstad.
E-post: [email protected]

Magnus Astell

Ledamot: Magnus Astell

Magnus Astell valdes in i styrelsen år 2017 och arbetar på FMV med luftvärnsfrågor.

Ledamot Urban Schöön

Ledamot: Urban Schöön

E-post: [email protected]

Ledamot Johan Andersson

Ledamot Johan Andersson

Ledamot: Johan Andersson

Johan Andersson är teknisk marknadsförare vid affärsområdet Surveillance inom Saab AB.

Anders Persson

Ledamot Anders Persson

Ledamot: Anders Persson

Anders Persson arbetar  som stabs- och säkerhetschef vid Bofors Test Center i Karlskoga. Han är före detta artilleriofficer (A 9 i Kristinehamn) och har tidigare arbetat med att marknadsföra artillerisystemet för BAE Systems Bofors räkning.

Lars-Göran Rutgersson

Lars-Göran Rutgersson

Klubbansvarig Sthlm Lars-Göran Rutgersson, FMV

Lars-Göran Rutgersson arbetar vid FMV i Stockholm med inriktning på verksamhet om indirekt eld.

Mats Nilsson

Mats Nilsson

Ledamot: Mats Nilsson

Major Mats Nilsson valdes in i styrelsen år 2018. Han är utbildningschef vid Artilleriets Stridsskola i Boden.

Thomas Bjerregaard

Ledamot Thomas Bjerregaard

Klubbansvarig Boden Thomas Bjerregaard, A 9

Thomas Bjerregaard tjänstgör vid 3:e brigadstaben och är klubbens ortsansvarige för verksamhet i Boden.

Comments are closed.