September 27, 2021

Artilleri- och Luftvärnsklubben

Artilleri- och Luftvärnsklubbens vapen

Artilleri- och Luftvärnsklubbens vapen

Artilleri- och Luftvärnsklubben är en ideell förening vars ändamål är att utgöra en föreningspunkt för officerare tillhörande artilleriet och luftvärnet, samt för andra verksamma inom dessa truppslag eller med intresse för funktionerna indirekt eld och markbaserat luftvärn. Artilleri- och Luftvärnsklubben skall verka för artilleriets och luftvärnets utveckling.

Comments are closed.