October 20, 2021

Inbjudan till årsmöte 2021

Artilleri- och luftvärnsklubben inbjuder medlemmarna till årsmöte. Beroende på rådande läge kommer årsmötet 2021 att genomföras digitalt och via telefon.

Tid
Onsdag 2021-02-17 kl. 16.00 till ca. 18.00

Genomförande
Årsmötet kommer genomföras över Microsoft Teams och telefon. Handlingar och underlag kommer att skickas via e-post till de som deltar via telefon, om så önskas.

Program
16.00-17.00 Årsmöte
17.00 Information Artilleri- och Luftvärnsklubben 150 år
Vad händer inom luftvärnsområdet
18.00 Vad händer inom artilleri-området

Anmälan
Senast 2021-02-13 med e-post till [email protected] alternativt mobiltelefon 070-217 0216. Av anmälan skall framgå om ni deltar via Microsoft Teams eller telefon. De som deltar via telefon skall anmäla e-post adress om de önskar få underlaget inför årsmötet skickat till sig.

Instruktioner för att ansluta till mötet skickas senast 2021-02-14 till de som anmält sig. 

Mer information kommer att annonseras på www.artlvklubben.se samt Artilleri- och luftvärnsklubbens facebook-sida i början på januari.

Comments are closed.