October 27, 2020

Höstmöte Boden

Årets medlemsmöte i Boden kommer att genomföras torsdag den 12 november.

I fokus för mötet står framtidens indirekta bekämpning avseende metoder och förmågekrav. Flera framträdande föreläsare är kontaktade men ännu inte fastställda.

Uppdatering av vilka som kommer att föreläsa sker på denna webbplats.

Preliminärt program:
14.30 – 15.30 Föreläsning motståndaren med fokus på Indirekt bekämpning, Artillerihallen

15.30 – 16.00 Sveriges förmåga, Artillerihallen

16.00 – 17.00 Seminarium kopplat mot ett antal frågeställningar, Artillerihallen

17.00 – 19.00 Enklare förtäring, A 9 mäss

Anmäl till Daniel Hellberg 070-269 05 91 eller [email protected] före den 6 november. Ange personnummer vid anmälan.

Leave A Comment