October 27, 2020

Klubbmöte Stockholm

Artilleri- och Luftvärnsklubben inbjuder till klubbmöte i Stockholm 25 november. 

Klubbmötet kommer att omfatta ett fördrag från Claes Trulsson, SAAB Surveillance, på temat sensorer idag och morgon. Det kommer även att bli en kort uppdatering om läget inom luftvärnet och artilleriet. 

Klubbmötet genomförs onsdag 25 nov 16.30-20.00 på Tre Vapen, Banérgatan 62. 

Klubbmötet inleds med en gemensam middag på Restaurang Vingen. Efter samling 16.30 i baren på Vingen går vi till bords 17.00. Efter middagen (preliminärt 18.30) samlas vi i möteslokalen Drottningholm för att ta del av föredragen.

De som önskar delta i middagen samlas i receptionen Tre Vapen på Banergatan 62 mellan 1600 och 1615. Den som enbart önskar delta vid föredragen samlas i receptionen mellan 18.00 och 18-15. Kostnad för middagen 150 kr exklusive dryck. 

Anmälan till: Lars Mörrby, [email protected] eller mobtfn 070-217 0216, senast 13 november. Av anmälan skall framgå personnummer för inpassering samt om middag önskas eller om man enbart önskar delta vid föredragen och därmed anländer sent. Mer information kommer på ArtLv-klubbens facebooksida i början under oktober.


Leave A Comment