October 20, 2021

Gemensamt seminarium inställt

På grund av den pågående Coronapandemin som just nu grasserar i landet ställs det gemensamma seminariet in.
Nytt datum för seminariet håller på att diskuteras. Möjligen blir det ett nytt försök hösten 2020.
Mer information om vad som händer med seminariet i kommande nummer av Artilleri & Luftvärn.

Comments are closed.