October 20, 2021

Inbjudan till årsmöte 2020

Artilleri- och luftvärnsklubben inbjuder medlemmarna till årsmöte.

Tid: Onsdag 2020-02-19 kl 16.00, samling vid vakten Tre Vapen 15.45.

Plats: Tre Vapen Banérgatan 62, Filmsal C, ingång C, en trappa ned.

Program
16.00-17.15 Årsmöte
17.15-18.30 Föredrag kommer att ske om framtidens ammunition samt vilka möljigheter och förmågor som styrd ammunition kan bidra med.
18.30 Middag (enklare) Vingen
Huvudtalare under årsmötet är brigadgeneral Mikael Frisell som är chef för avdelningen armémateriel inom FMV. Frisell kommer att ge sin syn på hur FMV arbetar med att hantera den markant ökande mängden av materialanskaffningar från Försvarsmakten.
Årsmötet gästas också av Björn Andersson, representant i Norden för amerikanska försvarsmaterieljätten Collins och berättar om styrda vapen och den pågående utvecklingen inom detta område.

Anmälan
Senast 2020-02-12 med e-post till [email protected] alternativt mobiltelefon 070-217 0216. Av anmälan skall framgå om ni deltar på middagen samt fullständigt namn och födelsedata (för inpassering). Kostnad för middagen 100 kr.

Varmt välkomna!

Comments are closed.