September 26, 2020

Inbjudan årsmöte

Artilleri- och luftvärnsklubben inbjuder medlemmarna till årsmöte.

Tid
Torsdag 2019-02-14 kl. 16.00.
Samling vid vakten Tre Vapen 15.45.
Plats
Försvarets Materielverk (Tre Vapen), Banérgatan 62,
Stockholm (Filmsal C, ingång C, en trappa ned).

Program
16.00 – 17.15 Årsmöte
17.15 – 18.30 Föredrag om bekämpningsystem i framtida koncept, föredrag av generalmajor Michael Claesson,
C LEDS INRI. Även kortare uppdateringar av läget inom artilleri- och luftvärnsfunktionerna.
18.30 Middag (enklare) Vingen.

Anmälan
Senast 2019-02-07 med e-post till [email protected]
alternativt mobiltelefon 070-217 0216.
Av anmälan skall framgå om du deltar på middagen samt fullständigt namn och personnummer (för inpassering).
Artilleri- och luftvärnsklubben bjuder på middagen.

Comments are closed.