May 22, 2018

Föreningsgemensamt seminarium

Välkommen till föreningsgemensamt seminarium 15 maj 2018 på Kavallerikasernen i Stockholm

Pansarvärnsklubben, Artilleri- och Luftvärnsklubben samt Granatkastartekniska föreningen inbjuder till traditionellt gemensamt vårseminarium den 15 maj 2018.

TEMA: FRAMTIDA MARKSSTRIDSKONCEPT

PLATS: Kavallerikasernen, Lidingövägen 28, Stockholm (samling vid vakten)
PROGRAM: Enligt sida 2 seminarie start kl 1230.
ANMÄLAN: Senast den 30 april/till respektive sekreterare: PV: [email protected] Art/Lv: [email protected] GRKTF: [email protected]
KOSTNAD: Seminariet är kostnadsfritt. Buffémiddagen kostar 285:-/pers, betalas på plats. Ange pers-nummer vid anmälan och om du önskar deltaga i middagen på mässen.
FRÅGOR Kontakta respektive sekreterare enligt ovan.

Preliminärt program

Tid: Omfattning: Ansvarig:
Kl. 0930-1230 Fika mässen K1 och Årsmöten PV, GRKTF PV, GRKTF
Kl. 1230-1240 Inledning ESO, Ordf. PV
Kl. 1240-1325 Framtida Markstridskoncept, (omvärldsbilden) Ur PROD ARMÉ (Art/Lv)
Kl. 1330-1415 PV RBS58 (vilka krav ställer den kommande striden?) Ur MSS (PV)
Kl. 1415-1445 Kaffe (PV)
Kl. 1445-1530 Understödsbehov och framtida bekämpningskoncept Nils Carlsson MSS (GRKTF)
Kl. 1535-1620 Nytt LV system: PATRIOT Ur FMV/FM (Art/Lv)
Kl. 1620-1630 Rast
kl. 1630-1730 Frågestund och diskussion ESO

Leave A Comment