April 24, 2018

Kallelse seminarium

Artilleri- och Luftvärnsklubben bjuder tillsammans med Granatkastarteknisk Förening (GrkTf) och Pansarvärsklubben in till gemensamt seminarium enligt tidigare års tradition. Temat för årets seminarium är framtidens markstridskoncept inom Försvarsmakten. Aktuell information om temat presenteras från Högkvareteret respektive föredragshållare från respektive arrangörsförening.

Tid: Tisdag 15 maj kl. 12.30 – ca 20.00
(inkl. middag till självkostnadspris, 285 kronor)
Plats: K1 ovanför stallet, stora salen, samling vid vakten samt middag på mässen K1, Lidingövägen 28, Stockholm.

Före seminariet håller genomför GrkTF och PV-klubben respektive årsmöten kl. 10.15-11.30.

Anmälan: till Artilleri- och Luftvärnsklubbens sekreterare, Lars Mörrby, [email protected] alt. 070-217 0216, senast 30 april
Ange i samband med anmälan om du deltar på middag (betalas på plats) samt ditt personnummer.
Ev. frågor besvaras av sekreteraren.
Mer detaljer om seminariet inklusive preciserade föredrag presenteras på Artilleri- och Luftvärns-klubbens hemsida och Facebook i början av april månad.

Leave A Comment