January 24, 2018

Inbjudan årsmöte 2018

Artilleri- och Luftvärnsklubben inbjuder till årsmöte den 15 februari 2018 

Tid
Torsdag 2018-02-15 kl 16.00
Samling vid vakten Tre Vapen 15.45.

Plats
Tre Vapen
Banérgatan 62
Filmsal C, ingång C, en trappa ned

Program
16.00-17.15 Årsmöte
17.15-18.30 Föredrag. Innehåll i föredrag och föredragshållare annonseras på
www.artlvklubben samt Artilleri- och luftvärnsklubbens facebooksida i början på januari.
18.30 Middag (enklare) Vingen

Anmälan
Senast 2018-02-07 med e-post till: [email protected] alternativt mobiltelefon 070-217 0216.

Av anmälan ska framgå om ni deltar på middagen samt fullständigt namn och personnummer (för inpassering).
Artilleri- och luftvärnsklubben bjuder på middagen.

Mer information presenteras på Artilleri- och luftvärnsklubbens hemsida i början på januari. Håll även utkik på vår Facebooksida för kompletterande information.

Comments are closed.