April 24, 2018

Bara veckor kvar till årets storövning

Artillerimajorerna Kjell-Åke Karlsson och Tomas Lund deltog i BrigStri 15

Nu, mitt i den svenska sommaren, är det bara några veckor kvar innan årets övningsserie inom luftvärnet och artilleriet har sin grande final – Arméövning/Flygvapenövning 2015.

Major Mats Lövdahl och överstelöjtnant Mikael Beck skriver in sig i besöksliggaren hos 91:a artilleribataljonen.

Major Mats Lövdahl och överstelöjtnant Mikael Beck skriver in sig i besöksliggaren hos 91:a artilleribataljonen.

 

För luftvärnets del är övningen tudelad då delar av 61. Luftvärnsbataljonen kommer att under några inledande dagar delta i arméövningen medan den andra delen av bataljonen fokuserar på att samverka och slå tillbaka fienden tillsammans med Flygvapnets resurser. Under arméövningen kommer en stridsgrupp robot 70 att ge skydd åt flera mekaniserade bataljoner som bland annat ska genomföra övergångar av strategiska vattendrag.

Artilleri & Luftvärnsklubben kommer självfallet att bevaka båda övningarna och återkommer med mer material från övningen senare i höst. Fram till dess bjuder vi på lite bilder från en av vårens förövningar, Brigadstridsledningsövning 2015 (Brigstri 15) som genomfördes i Skövdeterrängen med deltagande av såväl bataljonsstaberna från 61:a som 91:a artilleribataljonen ledda av överstelöjtnanterna Mikael Beck och Tommy Karlsson. I skogen påträffade också redaktionen ett antal andra välbekanta ansikten som till exempel majorerna Ulf Gullberg, Kjell-Åke Karlsson samt Tomas Lund.

BeckoTommyKBreddBra1200pxl

De båda understödscheferna, artilleriet Tommy Karlsson och luftvärnets Mikael Beck utbytte erfarenheter med varandra under BrigStri 15

 

Stabsmedlemmarna Emil Åsberg och Per Svensson arbetar med planering för 91.a artilleribataljonen.

Stabsmedlemmarna Emil Åsberg och Per Svensson arbetar med planering för 91.a artilleribataljonen.

 

Comments are closed.