September 27, 2021

Historisk skarpskjutning för Hemvärnet

Klockan var 19.32 lördagen den 11 april när det small på Falu skjutfält. Historia skrevs för det svenska hemvärnet då två granatkastarpjäser avfyrade varsin salva med spränggranat 86Z. Därmed hade hemvärnets försökpluton genomfört sitt elddop med skarp ammunition.

Nu har vi visat skeptikerna att de hade fel. Många har framfört sin avoga inställning att vi inte skulle kunna klara av att utbilda och genomföra skarpskjutning med försöksförbandet på så kort tid som stått till vårt förfogande. Nu vet vi – vi kan skjuta genomföra en skarpskjutning efter mindre än tre veckors sammanlagd utbildning. Plutonen genomförde dessutom skjutningen mycket bra. Första ändringskommandot efter första granaten var ”höger 90, hit 50”, med andra ord inom målområdet, berättar överstelöjtnant Mikael Lundin, chef för Dalregementsgruppen som driver försöket.

Eloge till värnpliktssystemet
Enligt Lundin är också de positiva resultaten i sig en eloge till det gamla värnpliktssystemet då merparten av plutonens soldater har en bakgrund från värnpliktiga granatkastarbefattningar. Ett exempel på kompetensen i plutonen är sergeant Johan Lindström.
– Jag var med i den pluton med värnpliktiga från I 13 som genomförde de första skotten med Strix ute på förband. Sedan dess har jag inte rört en pjäs förrän det kom ett brev och undrade om jag ville delta i detta försök. Jag tyckte det lät väldigt intressant och jag har verkligen inte ångrat mitt beslut, säger Lindström samtidigt som ordern om omgruppering ges till hans pjäsgrupp. Ett annat exempel på kunskap är Joakim Sohlberg. Idag är han polis men har en bakgrund som yrkesofficer.
– Jag har arbetat med granatkastarutbildning men skolade om mig när beskedet om I 13:s nedläggning kom. Ärligt talat har jag saknat detta liv. Jag behövde ingen längre betänketid när frågan ställdes om jag ville bli en instruktör. En bra bonus är också att återknyta bekantskapen med gamla officerskollegor. Lördagens skarpskjutning avslutade den tredje utbildningsomgången för försöksförbandet. Dagen som inleddes med ett teoretiskt prov innan certifieringsarbetet under överinseende av en representant från Markstridsskolan (kn Lars Hörnqvist) fortsatte med pjäskontroll och grupperingsövningar.

Plutonens rekgrupp fick också genomföra ett särskilt prov för lägesbestämning och

Plutonens rekgrupp fick också genomföra ett särskilt prov för korrekt bäringsbestämning och inmätning av koordinater.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönt ljus från Markstridsskolan

– Vår rekgrupp hade också ett eget prov för att se att gruppen kan mäta in rätt koordinater vid batteriplatsen och göra korrekt bäringsbestämning. Det var inga som helst problem och förbandet fick grönt ljus av MSS kontrollant för skarpskjutning, förklarar biträdande försöksledaren, kapten Torbjörn Jönsson.
Totalt avfyrades under skjutningen 42 övningsgranater, tio spränggranater samt fyra lys- och rökgranater.
– Vi har definitivt kommit en bra bit på väg nu, vilket även politikerna verkar instämma i. Vi ser verkligen fram emot att få slutföra försöket och presentera de goda resultat som förbandet har uppnått, säger Torbjörn Jönsson.

Text och foto: Stefan Bratt

Comments are closed.