September 26, 2020

”Viktigt att Europa håller ihop”

Statssekretaren på årsmötesbesök:

”Viktigt att Europa håller ihop”

Om bara några veckor presenteras dokumentet som styr Försvarsmaktens utveckling och inriktning de närmaste fyra åren – försvarspropositionen.
En proposition vars innehåll under en längre period debatterats flitigt. I samband med Artilleri- och Luftvärnsklubbens årsmöte för någon månad sedan fick deltagarna en lägesbild om arbetet med propositionen av Försvarsmaktens näst högste politiske ansvarige, statssekreterare Jan Salestrand.

Jan Salestrand

Jan Salestrand

Ett antal punkter i inriktningspropositionen är redan kända, bland annat köpet av nya ubåtar för en summa av cirka åtta miljarder, anskaffning av Gripenflygplan av typ E, utökad militär närvaro på Gotland samt en åttonde armébataljon för att nämna några.
– Vi befinner oss utan tvekan i ett kraftigt försämrat säkerhetsläge. Vi har ett Ryssland som medverkar i direkta stridshandlingar i Ukraina. Ibland kan det ses som Putin väljer att ta två steg framåt för att sedan backa ett steg. Men, notera att kliven hela tiden går framåt. Därför är det viktigt att Europa, såväl inom som utanför Nato-familjen håller ihop. Den transatlantiska länken är också av stor vikt för Europa.
– En björn kan bli ännu farligare om den hamnar i ett prekärt läge, hävdade Jan Salestrand.
Han varnade för att svenskarna i gemen kan avtrubbas om hotbilden som finns mot landet då ”tillvänjningseffekten” är försåtlig.
– Vi får inte slappna av och tillåta oss att vänja oss vid att vi har en Östersjögranne som olagligt annekterar regioner, rustar sin krigsmakt och agerar med indirekta hot. Något akut krigshot mot vårt land föreligger däremot inte, deklarerade Salestrand.

Förste militären
Han är generallöjtnant inom Flygvapnet och den förste yrkesmilitär som någonsin haft rollen som statssekreterare med uppdrag att leda ett departements dagliga arbete.
Före sitt politiska arbete var han chef för Högkvarteret och Försvarsmaktens Ledningsstab.
Salestrand försäkrade årsmötesåhörarna om att han trivs förträffligt i sin nya politiska roll. En befattning som han fick 24 timmars betänketid på sig att acceptera eller inte:
– Försvarsministern kom in på mitt tjänsterum och erbjöd mig rollen som statssekreterare. Ärligt talat var inte min första tanke ”woah” men när jag fått tid att tänka efter insåg jag att försvarsministerns erbjudande är ett kraftfullt bejakande av min profession som yrkesmilitär. Det kändes väldigt hedrande, säger Jan Salestrand.

Hur länge fösa framåt?
Jan Salestrand darrade inte på manschetten när han frankt konstaterade att Försvarsberedningens önskelista är just inget annat än en önskelista.
– Det är många materielprojekt och andra insatser som Försvarsberedningen vill genomföra men merparten av dessa går långt utanför de realekonomiska möjligheterna. Däremot finns det vissa grundelement som inte kan fösas framåt hur länge som helst. Vi måste genomföra anskaffningar av viss materiel, inte minst på fordonssidan, konstaterade Salestrand.
För de tunga projekt som ingår i Artilleri- och Luftvärnsklubbens intressesfär ser det både ljust och mörkt ut. Mest ljust verkar läget vara för luftvärnet som Salestrand inte såg några hinder till för att genomföra anskaffning av ersättare till Hawksystemet.
– När det gäller Archersystemet är läget mer problematisk med en samarbetspartner som valt att hoppa av hela projektet och dessa förhandlingar är både komplexa och tuffa. Den svenska regeringen har dock varit tydlig med att leveransen av de pjäser vi beställt ska genomföras.
Senaste 24 april kommer beskedet om vilken väg Försvarsmakten och andra försvarsrelaterade myndigheter och organisationer ska gå fram till år 2020. Detta datum är definitiv deadline om propositionen ska kunna behandlas av försvarsutskottet för att sedan klubbas innan riksdagens ledamöter tar sommarledigt i juni.

Text och foto: Stefan Bratt

Comments are closed.