April 24, 2018

Ny chef för artilleriet

Johan Pekkari

Johan Pekkari

Värmlänning ny chef för artilleriet

En värmlänning och ett välbekant ansikte för Artilleri & Luftvärns läsare tillträdde den första september som ny chef för Artilleriregementet i Boden – Johan Pekkari. För bara två år sedan lämnade Johan Pekkari Boden efter att ha slutfört sin befattning som chef för 92:a artilleribataljonen. Nu återvänder han som chef för hela regementet. En uppgift som han ser fram emot med stor respekt och stolthet:
– Jag ser verkligen fram emot att få återkomma till regementet, inte minst då jag har så många positiva minnen från min tidigare tjänstgöring vid förbandet. Det är också stimulerande att nu få möjlighet att vara en del av den fortsatta och påtagliga utveckling som väntar för truppslaget och funktionen. Självklart kommer det också finnas utmaningar att hantera längs vägen, men jag känner mig fullständigt trygg i det kunnande och engagemang som jag vet finns inom regementet, säger Johan Pekkari.
Pekkari är född och uppvuxen i kanonstaden Karlskoga. Han började sin yrkesofficersbana på Bergslagens Artilleriregemente i Kristinehamn efter att ha gjort värnplikt som eldledare under åren 1992-1993. Två år senare var han examinerad fänrik och tjänstgjorde fram till Artilleriregementets omlokalisering i Kristinehamn.
– Jag flyttade till Kristinehamn 1995 när jag blev officer men när jag fick tjänst på Högkvarteret som MSA för indirekt eld 2006 bar det av till Stockholm för mig och min hustru. Idag bor familjen i Täby, berättar Pekkari.
Sin nya befattning ser fyrtiotreårige Pekkari i flera olika perspektiv.
– Det finns som jag ser det några övergripande målsättningar för artilleriet och funktionen indirekt eld som vi har att jobba mot. Det går naturligtvis att analysera våra utmaningar på många olika sätt, men jag vill peka på fyra olika perspektiv:

Insats- och beredskapsuppgifter
– Tveklöst viktigast över tid är att säkerställa lösandet av insats- och beredskapsuppgifter, såväl regementets egna som att bidra till andra förbands motsvarande uppdrag.

Internt artilleriregementet

– Artilleribataljonerna utgör först och främst ett bataljonssystem som i sin helhet ska kunna leverera ett kraftfullt understöd inom ramen för brigads strid. Vid behov ska bataljonerna naturligtvis även kunna delas upp för att t.ex. ingå med ett förstärkt kompani (artilleristridsgrupp) i en brigadstridsgrupp. Det senare utgör tillika ett steg på vägen i bataljonernas tillväxttrappa, men det måste vara tydligt för alla att det är systemet artilleribataljon som är målet.

Internt Försvarsmakten och armén

– Inom Försvarsmakten i allmänhet och inom arméns brigader i synnerhet är det avgörande att säkerställa tillgången till ett tillförlitligt och robust indirekt eld-system. Härvid är det tillsammans med artilleribataljonernas utveckling framförallt två områden som måste prioriteras, nämligen granatkastarfunktionens respektive ledningssystemets utveckling. Här är det inte bara artilleriregementet som har en uppgift att lösa, men vi måste som främsta intressenter och företrädare ta ett stort ansvar för att driva arbetet framåt.

 Internationellt samarbete

– Det finns många anledningar för oss att ytterligare utveckla det internationella samarbetet. Två viktiga anledningar är naturligtvis möjliga stordriftsfördelar (vid t.ex. anskaffning eller vidmakthållande) respektive behovet av att kunna verka tillsammans med andra (JTAC MOA är ett prioriterat exempel), men jag vill särskilt lyfta fram ett tredje område och det är behovet av benchmarking. Utan möjlighet att jämföra oss med andra riskerar vi att slå oss till ro och därmed stanna i utvecklingen.

I samband med tillträdandet den första september befordrades Johan Pekkari till överste.


Johan_Pekkari_image

Johan Pekkari

FAKTA

Namn: Johan Pekkari

Ålder: 43

Född: I Karlskoga, bor idag i Täby.

Familj: Hustru Ylva.

Intressen: Golf, löpning, vandring, cykling, resor, teater- och musikalföreställningar samt god mat i glada vänners lag.

Utbildning: Förutom officersexamen är Pekkari civilekonom med ekonomexamen från Örebro universitet.

Det visste du inte: Johan Pekkari har en koppling till Norrbotten då hans far föddes och växte upp i Tärendö.


 

Comments are closed.