September 26, 2020

Försvarsmaterielutställning – Eurosatory

Eurosatory lockar över 50.000 besökare

Eurosatory är en världens största försvarsmaterielutställningar och lockar över 1 500 utställare. Antalet besökare överstiger 50 000 från 88 länder. Sverige är ett av de länder som sedan många år tillbaka deltar med både utställare och officiella mässdelegationer. Artilleri- och luftvärnsklubbens sekreterare, överstelöjtnant Lars Mörrby ingick i årets svenska delegation ledd av chefen för Markstridsskolan.

”Eurosatory är en mässa med inriktning mot markarenan som genomförs vartannat år veckan före midsommar utanför Paris. Jag hade förmånen att få besöka mässan tillsammans med personal från Högkvarteret, Markstridskolan, Luftvärnsregementet och Skyddscentrum.

Antalet utställare är stort. I år var det 1 504 med en spännvidd från belysning, hjälmar, ruggade datorer, fordon av alla slag, containrar, artilleripjäser till UAV: er och någon helikopter. Det innebär att oavsett vilket område inom markarenan du som besökare är intresserad av finns det något att se och veta mer om. Jag har inte varit på Eurosatory tidigare vilket gör att jag inte kan jämföra med tidigare år men uppfattningen jag fick var att antalet utställare i alla fall inte var mindre än tidigare men att det nog var något färre besökare än tidigare år.

Antalet besökare var 55 770 och 172 officiella delegationer från 88 länder var en del av alla dessa besökare. En av de officiella delegationerna var den från svenska Försvarsmakten med chefen för Markstridsskolan, överste Gustaf Fahl, i spetsen. Att vara med i en officiell delegation innebär att du blir mycket väl omhändertagen med en egen följeofficer och en egen chaufför men det innebär också ett späckat schema där i princip all tid är intecknad och till del även kvällstid.

Svenska företag visar flagg

Ett stort antal svenska företag fanns representerade på mässen. Saab var naturligtvis på plats med bland annat rb 70 NG och modeller av sin nya radarfamilj. Det fanns även en svensk monter där ett antal svenska företag var representerade.

Jag tänkte nu också redogöra för några av iakttagelserna den svenska delegation gjorde under mässbesöket:

När det gäller finkalibriga vapensystem och ammunition till dessa är uppfattningen att tillverkarna i huvudsak står kvar vid de mer kända vapenkalibrarna 9, 5.56, 7.62 samt 12.7 mm. FN HERSTAL visade dessutom deras nya AK (5.56) och den nya kulsprutan (7.62) som till 90 procent bestod av ”samma” delar i syfte att skapa mervinster i tillverkning och dessutom ge enklare hantering av reservdelar.

Utvecklingen inom finkaliber verkar mer gå mot att utveckla ammunitionen inom ovan nämnda kalibersortiment. Som exempel kan nämnas RUAG som utvecklat en 9 mm projektil, vilken skall minimera splitterverkan och rikoschetter i urban miljö.

Världsklass

Svenska stridsfordon står sig fortfarande bra på världsmarknaden på grund av den framsynthet som rådde vid utvecklingen. En stor del av västvärldens fordonsflottor står inför eller är under motsvarande REMO/RENO. Dessa redan kända förbättringar i ökad motorstyrka och bättre skydd samt bättre observations/eldledningssystem och digitalisering av torn kommer att förbättra användbarheten.

Intressant var att flera tillverkare visade lastbilar med tvärställda sittbänkar och utan skyddsbågar. Således dåligt skydd både trafiksäkerhetsmässigt och ur bekämpningssynpunkt.

I det perspektivet så står sig vår gamla terrängbilsfamilj 20-40 bra.

Teleskopmaster med markradar och optiska sikten samt IRV med lång räckvidd var vanligt förekommande. Allt från det israeliska företaget ”EYETAR” med en enkel markradar med kort räckvidd (800-1200 meter) till den i Rheinmetall-montern utställda sensorn med räckvidd upp mot 40 kilometer på de optiska systemen med möjlighet till exakt inmätning och sändande av målkordinater. Motsvarande sensorer skulle kunna vara lämpliga att utrusta de två framtida brigadspaningskompanierna med.

Intressanta luftvärnssensorer

Hos tjeckiska företaget ERA fick vår delegation information om deras Electronic support measures-system (ESM), Vera-NG. Ett ESM-system är av intresse som en sensor i en framtida luftvärnsbataljon. Vera-NG ger en helt annan noggrannhet än normala ESM-system. Detta ger möjlighet att fusionera data med radar, systemet har en större noggrannhet i sida och något sämre i längd än radar. Traditionella ESM ger vinkelnogrannhet på kanske en halv grad men Vera-NG ger en tusendels grad. På 40 mils avstånd bestäms mål med mindre än 1000 meters noggrannhet.

Ett antal luftvärnssystem förevisades också, bland annat Eurosam med SAMP/T. Några nyheter presenterades inte under mässan utan snarare fick representanterna från Luftvärnsregementet en bekräftelse på vilka system som kan vara intressanta framgent.

Det mest intressanta som kom fram var att franska försvaret bestämt sig för att minska från fem skvadroner SAMP/T till fyra. Det är därför nu två kompletta batterier över som kan vara möjliga att köpa med kort varsel. Detta med tanke på diskussioner som förs att anskaffa nytt luftvärnssystem tidigare än nu gällande planering.

Archer leder artilleriutvecklingen

När det gäller indirekt eld förevisade BAE Archer (se artikel intill).

Systemet står sig väl i den globala konkurrensen. Andra system som visades på mässan når inte upp till Archers tekniska nivå utan bygger på enklare lösningar. Av intresse var även fordonsburna granatkastarsystem. Ett antal olika system fanns att studera, huvuddelen baserade på rekylerande system med manuell laddning i de vanligaste kalibrarna i väst (81 mm samt 120 mm).

 

Text: Lars Mörrby, materielsystemansvarig Luftvärn, arméavdelningen, Produktionsstaben.

Comments
One Response to “Försvarsmaterielutställning – Eurosatory”
  1. Granat skriver:

    Någon som vet när upphandlingen (om den inte pågår redan) för splitterskyddade granatkastare blir av och skall vara klar. Omvärldsläget mörknar snabbt nu så det måste vara bråttom. Så vitt jag kan förstå av vad jag försökt läsa mig till bör väl AMOS vara det snabbaste att få igång om vi nu skall använda de CV90 chassierna som står och väntar, AMOS är väl redan utprovat för det. Vad är annars altenativet?

    Fråga två: När nu som det står i ovanstående text, att medel/långräckviddigt luftvärn skall påskyndas för anskaffning och försvarsberedningen påpekade detsamma (Det måste väl vara oerhört bråttom med tanke på det aggressiva ryska beteendet och de allt mer avancerade flygplanen, tungt beväpnade… de visar upp vid våra gränser), är det inte läge att förbands sätta BAMSE som redan är betalt, och Aster 30 är väl egentligen det enda alternativet för att skydda Gotland, Stockholm och våra försvarsanläggningar? Någon som vet när beslut och skall tas?