September 24, 2020

Ny ordförande efter årsmöte

Årsmöte 2014

Vid årsmötet som genomfördes på Tre Vapen den sjunde maj med ca 30 deltagare valdes chefen för Luftvärnsregementet överste Stefan Jönsson till ny ordförande för Artilleri- och luftvärnsklubben.

Överste Stefan Jönsson, nytillträdd ordförande.

Överste Stefan Jönsson, nytillträdd ordförande.

Överste Anders Callert.

Överste Anders Callert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan var sedan tidigare med i styrelsen som vice ordförande. Överste Anders Callert avgick efter tre år som ordförande.

Årsberättelser och ekonomisk berättelse godkändes av årsmötet. Bokslutet för 2013 visar på en vinst på 25 000 kronor.
När det gäller den ekonomiska berättelsen framkom synpunkter på hur balansrapporten är utformad och att räntefonderna ger dålig avkastning. Utformningen av balansrapporten skall rättas upp till protokollet från årsmötet. När det gäller räntefonderna har styrelsen redan beslutat att placeringen skall ses över under 2104.

Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Styrelsen och revisorer valdes enligt det förslag som framlades. Förutom ordförande blev även Thomas Bjerregaard A 9, Johan Andersson, Saab Electronics Defense och Lars-Göran Rutgersson, FMV, invalda i styrelsen.

Beröm för tidskriften

Budgeten för 2014 godkändes. Kassören informerade om att ständiga medlemmars fond som nu är bokförd som en skuld till medlemmarna kommer att lösas upp under en tid av 4-5 år och bokföras som eget kapital.

Tidskriften fick beröm för den höga kvalité den har med läsvärda artiklar och bra grafisk utformning.

Jonas Granberg tilldelades medalj ur John Lidnèrs donationsfond för sitt författarskap i Tidskriften men kunde inte närvara vid årsmötet.

Joakim Lewin (2013), Niklas Edelswärd (2010) och Stefan Hansson (2011) har tidigare tilldelats medalj ur John Lidnèrs donationsfond men inte kunnat närvara vid utdelning. De tilldelades nu medaljen av mötes-ordföranden Anders Callert.

Johan Pekkari, Joakim Lewin och Anders Callert vilka avgår ur styrelsen tackades för ett gott arbete.

 

Comments are closed.