September 24, 2020

Flygvapenövning 2014

Flygvapenövning 2014
-Är det där riktiga målplottar?
Den mångårige och erfarne luftvärnsofficeren tror knappt sina ögon. På skärmen som visar aktuellt luftläge syns en stor röd prick. Flera divisioner stridsflygplan redo för strid. Inte långt därifrån väntar nästan lika många jaktplan på att slå tillbaka anfallet. Kulmen på årets Flygvapenövning 2014 är inledd!

Flygvapenövning (Fvö) 2014 den 16-20 maj där luftvärnet var en naturlig del av de övade enheterna, visade flera prov på massiva flyginsatser från ”fiendesidan”. Därmed anser många involverade att övningen blev ett välkommet trendbrott då flygvapnet valt att kraftsamla stora resurser till övningen och ge realistiska övningsförutsättningar för luftvärnets stridande enheter.

­- Jag ska ärligt säga att jag inte sett så mycket flyg i luften på bra många år. Det känns bra att vi fortsätter att utveckla en tätare samverkan mellan oss, flygtaktisk chef och de flygande förbanden, säger en av stabsmedlemmarna inom 61 luftvärnsbataljonen.

Glipa tätas

Naturligtvis borde det inte vara någon udda företeelse att luftvärnet och flygvapnet samövar men på senare år har det uppstått en glipa mellan de två vapengrenarna när det gäller större samövningar. Sämre ekonomi och ett större fokus på internationella insatser är två orsaker till glipan, som nu ska tätas.

Första ansatsen till denna ”tätning” och återgång till ett normalförfarande, gjordes några veckor före Flygvapenövningen då Lv 6 arrangerade luftförsvarsdagarna i Halmstad 22-23 april där förutom luftvärnets representanter stora delar av Flygvapnets ledning samt representanter för Flygvapnets förband och skolor deltog.

Under mötet togs beslut om ett framtida gemensamt förhållningssätt som rätt och slätt innebär att de två vapengrenarna ska bli mer ”tighta” med varandra:

– Definitivt. Alla berörda är helt införstådda med att flygvapnet och luftvärnet ska samverka närmare med varandra. Vi upplever från båda håll att våra förmågor är mer efterfrågade i det nya omvärldsklimatet, säger överste Stefan Jönsson, chef för Luftvärnsregementet.

Samsyn råder

Han betonar också att de nu råder en samsyn om att luftförsvaret består av flygvapnet och luftvärnet. Luftvärnet tillhör armén men löser viktiga uppgifter i samverkan med flygvapnet (ett exempel är som under Fvö skydd av flygbas).

– Flygvapnet och luftvärnet är ömsesidigt beroende av varandra. Vi skyddar era grupperingsplatser och ni skyddar oss och våra baser. Det säger ”Garlic”, en av flygförarna från F 17 i Ronneby som under Fvö ombaserats till en av de få krigsbaser som återstår i flygvapnets organisation. ”Garlic” tar de sista tuggorna av dagens lunch utanför divisionens tillfälliga stabsplats för divisionen innan han går tillbaka för briefing om nästa flyguppdrag. Snart kommer han och kollegorna ”Rhino” och ”Diver” och går genom skogsridån på väg till de väntade Griparna uppställda vid bana Helge Norr. Nu ska de ”röda” få sig en match …

Innan start säger ”Garlic” att all flygande personal är tacksamma och ödmjuka för samarbetet med luftvärnets enheter:

– Skydd av flygvapnets baser har i alla tider varit en viktig uppgift för luftvärnet och är det självfallet fortfarande. Dock har det direkta samarbetet när det gäller samövningar varit mer modest de senaste åren men jag vet att vi från båda sidor arbetar för att förbättra samverkan, säger ”Garlic”.

Startklara Gripen

Startklara Gripen

Studier pågår om basskydd

De nya tag som nu tas för att öka effekten av samverkan har bland annat visat sig genom att F 17 och de två divisionerna 171:a och 172:a under några år agerat kvalificerad ”motståndare” i samband med luftvärnets egna bataljonsövningar, senast i samband med övningen Lea i november 2013 som Artilleri & Luftvärn rapporterade om i nummer 4 2013. Parallellt med detta pågår också gemensamma studier om hur flygbaser ska skyddas i olika aspekter.

Mitt besök på krigsbasen gav också vid handen att det även för vissa officerare inom basbataljonen, som utgör den naturliga kontaktytan för luftvärnet i samband med gruppering och annat stöd, var länge sedan de fysiskt träffat på luftvärnsförband i samband med övningar. En av luftvärnets stridsledare, battle captain, nickar instämmande när jag berättar om flygförarnas och divisionsledningens ståndpunkter och tar tacksamt emot berömmet.

Bataljonschef, överstelöjtnant Fredrik Zetterberg.

Bataljonschef, överstelöjtnant Fredrik Zetterberg.

– Det är så som vi också känner. Men, det är lika viktigt att de övningar vi genomför blir så realistiska att de driver vårt samarbete framåt och stärker det ömsesidiga beroendet, säger Battle Captain.

61:a bataljonschef, överstelöjtnant Fredrik Zetterberg, som också var övningsledare, är mycket nöjd med övningens resultat:

– Definitivt. Men, för mig är det ingen överraskning att våra soldater och officerare har en mycket hög kompetens. Vi fick också ett glatt besked av Försvarsmaktens generaldirektör, Peter Sandwall som besökte oss under övningen. Han ansåg att bataljonen kommit mycket längre i sin utveckling och kompetens än vad han hade förväntat sig, säger Zetterberg.

”Mycket att vinna”

Han lovordar också arbetet som nu sker med att skapa större möjligheter och samarbete mellan flygvapnet och luftvärnet:

– Vi har så mycket att vinna på att utveckla förmåga till samverkan mellan oss och flygvapnet, inte minst flygtaktisk chef, som i de allra flesta fall styr våra möjligheter att engagera motståndaren. Blir vi ännu bättre på att nyttja våra gemensamma resurser på ett samordnat sätt över vitala områden får motståndaren en rejäl nöt att knäcka.

Biträdande övningsledaren, major Jens Björklund som jobbat hårt med att planera övningen är också nöjd med utfallet:

– Övningen bjöd på mycket flyg med både taktiskt uppträdande och telekrigsåtgärder. Bataljonen visade upp en god förmåga att taktiskt röra sig och hålla sig ett steg före sin motståndare. Samtidigt löste man sin uppgift att vara eldberedd när så krävdes. Uppgiften kunde lösas tack vare ett gott arbete av alla ingående delar i bataljonen, såväl enskild drivmedelssoldat som bataljonsledning. När förbandet övar tillämpat sätts alla förmågor på prov, och bataljonen bestod provet med glans, konstaterar Jens Björklund.

Artilleri & Luftvärn har med all säkerhet anledning att återkomma till hur samarbetet mellan flygvapnet och luftvärnets utvecklas i kommande nummer.

Pluton under marsch.

     Pluton under marsch.

 


Fakta

Befattningen/ledningsnivån Högre taktisk chef finns inte längre inom Försvarsmakten. Luftvärnsbataljonen (som är direkt underställd chef till armétaktisk chef, ATCH) understöder i vissa lägen Flygtaktisk chef, vilket nu övades i samband med FvÖ. Högre taktisk chef var en ledningsnivå som tidigare fanns när Flygtaktisk stab betraktades som två olika nivåer (högre och lägre taktisk). Idag finns endast taktisk nivå, med cheferna Flygtaktisk chef, Armétaktisk chef samt Marintaktisk chef. Dessa lyder i sin tur under Chefen Insats (som stöds av insatsstaben).

 

Comments are closed.