September 24, 2020

Ändringsavtal för Archerprojektet

Archer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sent på kvällen den 17 juni skrev FMV och BAE Bofors AB på ett ändringsavtal för Archerprojektet.

Avtalet innebär att slutliga leveranser av pjässystemet kommer att inledas i början av 2016 och sedan fortsätta med en leveranstakt av ungefär två system per månad.
Därmed nådde FMV sitt viktigaste mål med att få på plats en ny avtalad plan som leder fram till definitiva leveranser till Försvarsmakten.
Projektet, på såväl Bofors som FMV, har nu en tydlig målbild och en realistisk plan att jobba efter.
Innan leveranserna inleds ska de viktigaste erfarenheterna från bruket av förserien införas och produktionen påbörjas.
Norge, som beslutade i slutet av 2013 att lämna projektet omfattas inte av det nya avtalet benämnt Ä3.
Parallellt med att det svenska projektet nu går vidare mot leveranser kommer nu förhandlingar om hur Norges avslut ska verkställas att genomföras.

Läs mer om avtalet i länken nedan:
http://www.fmv.se/sv/Nyheter-och-press/Nyheter-fran-FMV/Nytt-leveransavtal-for-Archer/

Comments are closed.