April 24, 2018

Påminnelse, årsavgift.

Du behöver inte längre betala in medlemsavgiften på bankgirot. 

Den faktureras i början av 2014. Kontakt i medlemsfrågor: [email protected]

Comments are closed.