September 24, 2020

Luftvärnet genomförde övning i Blekinge

Foto: Stefan Bratt/Försvarsmakten

I två artiklar har redaktören för Artilleri-Tidskrift, Stefan Bratt, gjort reportage om Luftvärnsregementets övning Lea som genomfördes i Blekinge. Fokus för övningen var denna gång förmågan att försvara svenskt territorium och viktiga skyddsobjekt, i detta fall Marinbasen i Karlskrona. Flyg från F 17 utgjorde en kvalificerad motståndare.

Läs reportagen på Luftvärnsregementets hemsida:

Jakten på motståndaren inledd

Comments are closed.