October 20, 2021

Efter lång väntan är nu Archer överlämnad

Efter sju sorger och åtta bedrövelser har nu Archerprojektet tagit ett stort kliv framåt. Måndagen den 23 september blev en historisk dag för svenskt och norskt artilleri då de fyra första Archerpjäserna, en del av förserien, överlämnade från leverantören BAE Systems till FMV.

Per omgående kommer nu pjäserna att transporteras till Boden och Artilleriregementet där flera månaders försenad befälsutbildning ska genomföras.

Återigen har Artilleriregementet utrustats med sin huvudbeväpning – artilleripjäsen efter att ha övat den senaste tiden med 81 millimetets granatkastare (se också Ordförande har ordet i början av tidskriften).

”Efterlängtade pjäser”

Under ceremonin på måndagseftermiddagen deltog ett antal representanter från FMV och norska motsvarigheten FLO tillsammans med anställda från BAE Systems.

FMV:s GD Lena Erixon tog formellt emot de fyra pjäserna av BAE Systems Karlskogas VD Lena Gillström.

– Idag tar Sverige genom FMV emot de första Archersystemen. Om några dagar kan de börja användas på Artilleriregementet. De är efterlängtade. Artilleristerna i Boden har tålmodigt väntat i flera år. Alla deras artilleripjäser har varit inlämnade till BAE för uppgradering. Utmaningen som ligger i att rekrytera frivilliga artillerisoldater till ett Artilleriförband utan artilleripjäser kan inte överskattas, konstaterade generaldirektör Lena Erixon!

Samtidigt konstaterade FMV-chefen att det inte är någon hemlighet att Archerprojektet dragits med problem. I dag är projektet enligt den första kontrakterade leveransplanen mer än två år försenat.

 

Frän kritik

– Låt mig först vara tydlig att förseningen minst av allt beror på tekniska problem och avsaknaden av tekniska lösningar. Nej, de främsta orsakerna till förseningen står snarare att finna i kulturkrockar, kommunikationsproblem och bristfälliga processer. Detta är inte acceptabelt, dundrade generaldirektören!

Lena Erixon konstaterade att BAE under tidens gång lyckats komma till rätta med stora delar av problematiken.

Något som också Bae Systems VD i Karlskoga, Lena Gillström, instämde med:

– Archer är ett viktigt projekt, för både Sveriges och Norges försvarsmakter och för BAE Systems. Dagens överlämning är en viktig milstolpe i vårt samarbete. Det är ett oerhört stolt ögonblick för alla på BAE Systems, som jobbat så hårt för att nå detta mål, att få delta när vår svenska kund tar emot de första systemen.

 

”Provturskommando”

Även om de fyra pjäserna nu direkt tas i anspråk av Försvarsmakten för befälsutbildning handlar det inte bara om att sätta artilleripjäser i händerna på otåliga artillerister.

– Ur FMV:s och våra norska kollegors synvinkel handlar det kanske främst om att säkerställa optimal kvalitet och prestanda. De först levererade systemen kommer nu att utgöra arméns svar på Flottans ”provturskommando”. Ofullständigheter, felaktigheter och ”buggar” kommer upp i dagen och kan därigenom rättas till inför den slutliga serieleveransen, förklarar brigadgeneral Anders Carell, chef för FMV Anskaffningskontor Mark och denna dag mycket nöjd artillerist.

 

 

Comments are closed.