August 3, 2020

Högaktuell debatt

Robotsystem98
Högaktuell debatt

Luftvärn – en efterfrågad förmåga

Få av Artilleri & Luftvärns läsare har väl lyckats undgå senaste tidens försvarsdebatt. En debatt som påbörjades med ÖB:s uttalande i Svenska Dagbladet vid nyår om Försvarsmaktens förmåga till uthållighet. En debatt där framtida luftvärn hamnat i fokus. Kraftfullare system som Patriot, bibehållande av robot 70-systemet och allt placerat på Gotland är några av debattens 
inslag. Stefan Jönsson, chef för Luftvärnsregementet i Halmstad ger sin syn på den aktuella debatten:

Överste Stefan Jönsson

Överste Stefan Jönsson

Varför mer och kraftfullare luftvärn och varför just nu, kan vara berättigade frågeställningar. Tittar vi tillbaka på försvarsbeslutet 2009, som fortfarande är det gällande, beställdes det luftvärn som vi de facto idag har. Sedan dess har vårt fokus på internationella insatser förskjutits till förmån för det territoriella försvaret av Sverige och i denna transformering blir luftförsvaret en viktig förmåga.

2010 fick Försvarsmakten uppgiften att återuppta den territoriella försvarsplaneringen och sedan dess har ett flertal olika planer utvecklats. Det är utifrån denna planering som vi ska se besluten om anskaffning av ”Super-JAS” och anskaffningen av luftvärnsrobot 98 tillsammans med ett nytt ledningssystem till luftvärnet. För luftvärnets del är självfallet besluten välkomna!

Underlaget för det som vi kallat Insatsförmåga luftvärn, där de nya systemen ingår, har varit klara sedan våren 2012 och väntan på regeringsbeslutet har varit fylld av både hopp och förtvivlan. Luftvärnsregementet står nu väl rustat för att återigen få införa nya system, en synnerligen tacksam uppgift. Förutom detta pågår även ett intensivt arbete för att ta fram underlag för att om inte en alltför avlägsen framtid hitta en ersättare till robot 97. I studierna tittar vi bland annat på hur lång räckvidd, hög mättnadsgrad och olika typer av kvalificerade sensorer möter dagens och morgondagens hotbild. För att få en uppfattning om operativ användning och kostnader för befintliga system besöker vi ett antal länder som har system med längre räckvidd och följer bland annat ländernas verksamhet med skarpskjutningar.

Som avslutning skulle jag vilja gå tillbaka till debatten om nya luftvärnssystem och hur den gestaltar sig. Många debattörer tar sin utgångspunkt i ett system som man tror sig känna till, exempelvis Patriot eller Nasams, och menar att just det systemet kommer att lösa alla våra problem. Ur mitt perspektiv är det fel väg att gå. I våra studier tittar vi på de förmågor som krävs för att ett nytt system ska vara kraftfullt och effektivt byggt för framtiden. Till detta kopplas försvarsplaneringen med dess behov av operativa luftförsvarsförmågor, inte bara luftvärn, och det är dessa sammanvägda operativa krav som ett nytt luftvärnssystem ska kunna möta. På Luftvärnsregementet har vi påbörjat införandet av det framtida luftvärnet och om ett par år kommer vi att se resultatet i form av nya operativa luftvärnsförband.

Resan dit är fylld av utmaningar och nya erfarenheter men vi är väl förberedda för att leva upp till vårt motto ”Semper metam contingimus” – vi når alltid målet.”

Text: Överste Stefan Jonsson

Comments are closed.