August 3, 2020

Arthur-systemet moderniseras

Radarmodul monterad på BVS10
Skyddsförmågan ökar

Ny fordonsplattform när 
Arthur-systemet moderniseras

Försvarsmaktens befintliga förmåga till artillerlokalisering ska förlängas intill år 2030. Det nuvarande systemet, artill-erilokaliseringsradarbandvagn 2091 A/B, har kommit nära sin tekniska livslängd. Samtidigt som systemet renoveras kommer också Försvarsmakten att öka skyddsförmågan. Nuvarande fordonsplattform tillåter inte någon ökning av vikten varför en ny bärare för Arthur ska införas i organisationen från och med år 2017.

Idag bidrar ett Arthurförband med förmågor som:

Spaning i syfte att lokalisera, klassificera och lägesbe-
 stämma utskjutningsanordningar för indirekt bekämpning.

Alarmering av förband som är nära förestående att utsättas 
 för indirekt bekämpning.

Bekämpning (counter-battery fire) inom ramen för högre 
 chefs order med tilldelade resurser för indirekt bekämpning.

Kontrollskjutning. Inskjutning av UP samt eldledning i syfte att kontrollskjuta eget förband.

Arthur är den engelska förkortningen för Artillery Hunting radar. Den nya artillerilokaliseringsradarbandvagnen kommer framöver gå under arbetsnamnet Artillerilokaliseringsbandvagn 4191 (artlokrrbv 4191). Upptäcker 100 mål i minutenArthur modell A kan klassificera mål som artilleri på 20 km avstånd, granatkastare och raketer på 30 km med en normal noggrannhet på ca 20-100 m. En Arthurenhet kan lokalisera 100 mål per minut samt rapportera 15-20 mål per minut. Sambandskvaliteten är gränssättande. När nu renoveringsprogrammet inleds kommer det tekniska systemet även anpassas till det aktuella behovet på stridsfältet genom att skalskydd, beväpning, digitalt ledningsstödsystem och ökad miljötålighet tillförs.

Operatör i framvagnen

År 2010 gav Försvarets Materielverk de första seriebeställningarna till SAAB:s affärsenhet Electronic Defense Systems (EDS) avseende ARTHUR Mod C. Systemet har verifierats för flera länder i en 13-fots radarhydda för terränggående lastbilar. SAAB har på uppdrag av FMV genomfört en fördjupad studie av RENO Arthur med ny bandvagn som primär fordonsplattform. Under studien har SAAB haft systemansvaret att integrera arbetet mot leverantör av ledningsstödsystem och en möjlig fordonstillverkare. Nuvarande koncept är att utgå från C-modellen och minska den till en 10-fots radarhydda genom att flytta operatörsutrymmet till bärarens framvagn.

Studien slutfördes 2012 med en fullskalig mockup-analys av radarmodulen för att verifiera uppfyllnad av krav. Resultatet av studien var att SAAB visade att det var möjligt att uppfylla kraven.

Bandvagn 410

Primär bärare blir Bv 410 (utveckling av BAE Systems 
Hägglunds BVS 10 Mk2) som införs i Försvarsmakten under 2013. Ledningssystem med bland annat Stridsledningssystem
Bataljon (SLB) införs. Det fördjupade konceptet av ”Artlokrrbv ny” är ett avancerat artillerilokaliseringssystem bestående av integration av följande delsystem: radarmodul, fordonsplattform, digitalt förbandsledningssystem, sambandssystem, positionerings- och navigationssystem, radararbetsstationer med presentationsenheter, yttre beväpning med rökkastare samt skyddsinstallationer.

Läs hela artikeln i Artilleri & Luftvärn nr. 2 2013
Kapten Rein Pella och kapten Mattias Hansson

Text: Kapten Rein Pella och kapten Mattias Hans

 

Comments are closed.