September 26, 2020

Luftvärnet fyller 70 år

Gruppering av robot 70-enhet är ett inslag i den förevisning som sker i samband med att Luftvärnet fyller 70 år som eget truppslag. Foto: Sergeant Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten.

Jubileum i historia och utveckling

Lördag den 2 juni i år blir det stor klang och jubelföreställning på Luftvärnsregementet i Halmstad.
Denna dag firas nämligen Luftvärnets 70-års jubileum med jubileumsceremoni, förevisningar, materialutställningar samt konsert.

– Jubileet är ett sätt att visa upp luftvärnets historia och utveckling till det moderna luftvärn som idag utgör en vital och väsentlig del i insatsförsvaret. Vi kommer denna dag att visa och förevisa materiel, som normalt finns i luftvärnssam- lingarna på Skedala hed samtidigt som vi självklart även ska visa dagens moderna materiel, säger Luftvärnsregementets jubileumsgeneral, major Joachim Bergqvist.

Foto: Sergeant Johan Lundahl/Combat Camera/ Försvarsmakten.

Foto: Sergeant Johan Lundahl/Combat Camera/ Försvarsmakten.

Efter att ÖB Sverker Göransson som hedersgäst bevittnat den särskilda jubileumsceremonin som föregåtts av konsert med Hemvärnets musikkår i Halland kommer det att visas både lv-akan och robotar på förevisningsplatsen.

– Göteborgs Artilleriavdelning deltar och förevisar äldre luftvärnsmateriel. Våra soldater kommer att gruppera robot 70 samt luftvärnskanonvagn 90 med Und E 23 som sensor, förklarar Joachim Bergqvist.

Missa inte chansen att se en av de mest omfattande uppvisningarna när det gäller luftvärn!

Det var 1917, som de första försöken med luftvärn i det svenska försvaret inleddes. I den svenska krigsmakten skedde denna utveckling inom artilleriförbanden och luftvärnet kallades till en början för ”luftvärnsartilleri”. År 1942 blev luftvärnet ett självständigt truppslag inom arméns fredsor- ganisation. Sju luftvärnsregementen bildades, varav ett var Kungliga Göteborgs Luftvärnskår, Lv 6 som bröts ur A 2 i Göteborg.

Försvarsbeslutet 1992 innebar att Lv 6 omlokaliserades till dagens garnison, Halmstad. Vid försvarsbeslutet 2000 blev Lv 6 det enda kvarvarande luftvärnsregementet och därmed även plattform för all luftvärnsutbildning.

Rådet från major Bergqvist till alla luftvärnsfränder är solklart – missa inte chansen att se en av de mest omfattande uppvisningarna på mången god dag när det gäller luftvärn!

Comments are closed.